Beczka asenizacyjna
fot. Canva

Na terenie Miasta Kwidzyna w II i III kwartale 2023 roku, przeprowadzane będą kontrole w zakresie opróżniania przez mieszkańców zbiorników bezodpływowych oraz pozbywania się osadów ściekowych z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników  w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za usługi.

Kontrola  przeprowadzana  będzie na  podstawie  art.  9u  ustawy  o  utrzymaniu  czystości i  porządku w gminach oraz art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia przeprowadzenie kontroli podlega karze grzywny  od 500 do 5000 zł.

Poprzedni artykułPomorze Sprint Cup
Następny artykułPromocja piłki ręcznej i dobra zabawa