mistrzowie

20081120 Nawww

Program konferencji:

10:00
Otwarcie konferencji
Andrzej Krzysztofiak – Burmistrz Miasta Kwidzyna

Referaty

10:10 – 10:30

mgr Bogumił Wiśniewski  (UM, Kwidzyn)

Badania archeologiczne w katedrze kwidzyńskiej pod wezwaniem św. Jana Ewangelisty w latach  2006 – 2008 r. pod kierownictwem dr. Antoniego Pawłowskiego

10:30 – 11:15
prof. dr hab. Roman Czaja  (UMK, Toruń)
Źródła pisane dotyczące problematyki wielkich mistrzów krzyżackich: Wernera von Orseln, Ludolf König von Wattzau i Henryka von Plauen oraz handel jedwabiem w państwie zakonnym w XIV w.

11:15 – 11:40
prof. dr hab. Tomasz Ważny /  dr Małgorzata Grupa (UMK, Toruń)
Analiza dendrochronologiczna drewna z trumien odkrytych w krypcie północnej prezbiterium katedry w Kwidzynie.

11:40– 12:25
dr Tomasz Kozłowski / dr Alicja Drozd (UMK, Toruń)
Ludzkie szczątki kostne wydobyte z krypty północnej w prezbiterium kościoła katedralnego w Kwidzynie w świetle badań antropologicznych i paleopatologicznych.

12:25 – 12:30 Przerwa

12:30 – 12:50
dr hab. Krzysztof Szostek / mgr Anna Kozłowska / mgr Anna Kralisz (UJ, Kraków)
Analiza antygenów grup krwi i badania chemiczne kości ludzkich pochodzących z krypty północnej w prezbiterium katedry kwidzyńskiej.

12:50 – 13:15
prof. dr hab. Henryk Witas / mgr Krystyna Jędrychowska-Dańska / mgr Tomasz Płoszaj (UM, Łódź)
Analiza materiału genetycznego izolowanego z ludzkich szczątków kostnych wydobytych z krypty północnej w prezbiterium  katedry w Kwidzynie.

13:15 – 13:30  Przerwa

13.30 – 13.45
dr Jan Rumiński (UMK, Toruń)
Analiza chemiczna barwników z jedwabnych tkanin pochodzących z krypty północnej w prezbiterium kwidzyńskiej katedry.

13.45 – 14.30
dr  Małgorzata Grupa (UMK, Toruń)
Analiza reliktów szat jedwabnych z pochówków odkrytych w murowanej krypcie grobowej oraz analiza jedwabnych szat biskupich odkrytych w prezbiterium kwidzyńskiej katedry.

14.30 – 14.40
Dyskusja i zakończenie

20081120 odkryciawkatedrze 3782

 

Poprzedni artykułRemont budynku Urzędu Miejskiego w Kwidzynie
Następny artykułRepertuar DKF „Powiększenie” w grudniuj