07 05 2014 oferta1 Page 01

07 05 2014 oferta1 Page 02

07 05 2014 oferta1 Page 03
07 05 2014 oferta1 Page 04
07 05 2014 oferta1 Page 05
07 05 2014 oferta1 Page 06
07 05 2014 oferta1 Page 07
07 05 2014 oferta1 Page 08
07 05 2014 oferta1 Page 09
07 05 2014 oferta1 Page 10

Poprzedni artykułDrugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kwidzynie przy ul. Żeromskiego
Następny artykułInformacja w sprawie dofinasowania przez Miasto kwidzyn oferty złożonej przez Ludowy Klub Sportowy „Nadwislanin” w Kwidzynie w trybie art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U Nr 234 poz. 1536 ze zm z 2010 r.)