02 02 2016 ptaki

Stowarzyszenie Eko -Inicjatywa rozpoczyna realizację szkoleń o nowej tematyce. Szkolenia skierowane są przede wszystkim do zaprzyjaźnionych nauczycieli przyrody oraz biologii, edukatorów przyrodniczych, osób dorosłych, a także uczniów szkół ponadgimnazjalnych z naszego miasta.

Już od stycznia, niemal, co miesiąc, aż do października organizowane będą spotkania pod wspólnym tytułem: „Pełzacz – Ptasia Inicjatywa”. Mają one za zadanie przybliżyć uczestnikom świat ptaków. Wierzymy, że zwiększą znajomość ich gatunków, zachęcą do szerszego ich poznawania i poświęcenia im zwiększonej uwagi podczas zajęć lekcyjnych w szkołach, spacerów, wyjść terenowych, czy nawet chwili odpoczynku w ogrodzie.

Udział we wszystkich szkoleniach jest bezpłatny. Udział w szkoleniach może wziąć każda zainteresowana tematyką „ptasią” osoba.

Harmonogram szkoleń cyklu: „Pełzacz – Ptasia Inicjatywa”
(terminy mogą ulec nieznacznym zmianom).

30 stycznia – XII Zimowe Ptakoliczenie w Kwidzynie – ptaki miasta
Liczenie ptaków podczas wycieczki po terenie miasta Kwidzyna – wydarzenie wpisujące się w ogólnopolską akcję edukacyjną koordynowaną przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

13 luty – ABC obserwatora ptaków
Warsztaty ornitologiczne w siedzibie Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa na Miłosnej 1 w Kwidzynie. Tematyka spotkania to ważniejsze, choć mało znane gatunki ptaków Polski przedstawione w prezentacji multimedialnej „Ptasie perełki Polski”. W drugiej części uczestnicy zostaną zapoznani ze specyfiką pracy ornitologa w warsztatach: „ABC obserwatora ptaków”, podczas których m.in. „patrzenie, a widzenie”, na czym polega sporządzanie opisów i rysunków terenowych, sprytne i szybkie szacowanie wielkości stad. W trakcie trwania warsztatów odbędzie się także obrączkowanie ptaków przy karmniku.

12 marca – Ogród Fauny Polskiej
Poznajmy awifaunę Polski – ptaki blaszkodziobe, szponiaste, sowy: wyjazd do Ogrodu Fauny Polskiej w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku w Bydgoszczy.

9-10 kwietnia – „I Rodzinna Benowska Noc Sów”
Wydarzenie wpisujące się w ogólnopolską akcję edukacyjną koordynowaną przez Stowarzyszenie Ptaki Polskie. Wydarzenie odbędzie się podczas wyjazdu połączonego z noclegiem w należącym do Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa ośrodku edukacji społeczno-przyrodniczej „Zaułek Benowo”. Składać się na nie będą m.in.: prelekcja na temat sów, wyświetlenie filmu „Sowy Polski”, a także atrakcje dla dzieci. Dzień zwieńczy nocne wyjściem na „sowie łowy” do pobliskiego lasu.
Z założenia wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do rodzin z dziećmi. Zapisy będą miały jednak charakter otwarty.

14 maja – „Ptasie radio”
Wyjście terenowe w okolicach parku dendrologicznego (Kwidzyn) poświęcone porozumiewaniu się ptaków i rozpoznawaniu podstawowych gatunków leśnych po głosie. Dodatkowym punktem warsztatów będzie sporządzenie mapy terytoriów pospolitych gatunków ptaków.

18 czerwca – „Ptasie wyspy”
Wyjście terenowe do miejscowości Duże Wiosło w okolicach Opalenia pow. Tczewski na lewym brzegu Wisły. Wycieczka poświęcona będzie obserwacjom ptaków siewkowych lęgnących się na wiślanych wyspach oraz problemowi ochrony ich kolonii przed zalewaniem przez rzekę.

Wrzesień / Październik – „Stacja Ornitologiczna”
Wyjazd do Stacji Ornitologicznej w Górkach Wschodnich w Gdańsku, gdzie będzie miała miejsce prelekcja na temat wędrówek ptaków i historii ponad 80 lat obrączkowania ptaków w Polsce, połączona z możliwością zwiedzenia ekspozycji wypchanych ptaków. Po tej części odbędzie się przejazd do rezerwatu „Mewia Łacha” w Ujściu Wisły, gdzie prócz jedynego w Polsce stanowiska lęgowego rybitwy czubatej można zaobserwować dziko żyjące foki szare.

1 października – „Europejskie Dni Ptaków” i zakończenie szkolenia.
Wyjście terenowe nakierowane na obserwacje ptaków podczas ich migracji, takie, jak gęsi, kaczki, ptaki siewkowe i szponiaste.
Wydarzenie wpisuje się w ogólnopolską akcję edukacyjną koordynowaną przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Po wycieczce w siedzibie Stowarzyszenia odbędzie się zakończenie całego cyklu.

Swój udział można zgłaszać już od środy 27 stycznia, telefonicznie pod numerem: 55 261 22 16 lub na adres mailowy: sekretariat@ekokwidzyn.pl
Zapisując się, należy podać swoje dane, w tym kontaktowe (tel./mail) oraz tytuł (tytuły) szkoleń, którymi są Państwo zainteresowani. Liczba miejsc jest ograniczona!

Poprzedni artykułNowa książka o Żołnierzach wyklętych
Następny artykułRepertuar DKF – luty