21 02 2019 pozyczka rewitalizacyjna

Z preferencyjnych pożyczek rewitalizacyjnych mogą skorzystać między innymi przedsiębiorcy, instytucje kultury, kluby sportowe, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego, organizacje pozarządowe, instytucje pomocy i integracji społecznej, a realizowane inwestycje muszą być zlokalizowane na obszarach przeznaczonych do realizacji w danym mieście (w przypadku Miasta Kwidzyna jest to obszar Starego Miasta). Maksymalna kwota pożyczki rewitalizacyjnej wynosi 10 mln zł natomiast okres spłaty pożyczki to maksymalnie 15 lat. Wysokość oprocentowania pożyczki nie może przekroczyć poziomu stopy referencyjnej NBP i może być obniżona do minimalnego poziomu 0,25%.

Głównym celem jest przede wszystkim przywracanie do życia zdegradowanych społecznie, gospodarczo i środowiskowo obszarów i nadanie im nowej lub też – przywrócenie starej funkcji. Ze środków pożyczki można sfinansować rewaloryzację, modernizację i adaptację istniejącej zabudowy, zagospodarowanie przestrzeni publicznych oraz dostosowanie budynków do funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych, a także budowę nowych obiektów. Ważne jest, aby finansowane projekty rozwiązywały problemy danego obszaru, a przede wszystkim aktywizowały społecznie i gospodarczo obszary miejskie.

Gdzie szukać wsparcia?
Mogłoby się wydawać, że pozyskanie pożyczki unijnej wiąże się z trudnymi i żmudnymi formalnościami i długim czasem oczekiwania. Nic bardziej mylnego! Wnioski o pożyczkę przyjmuje C S.A..
Agencja Rozwoju Pomorza al. Grunwaldzka 80-309 Gdańsk tel.: 58 32 33 100
e-mail: sekretariat@arp.gda.pl

Pytania dotyczące naboru wniosków oraz zasad ubiegania się o pożyczkę należy kierować do: Agencji Rozwoju Pomorza Regionalna Instytucja Finansująca tel.: 58 32 33 294
e-mail: pozyczkarewitalizacyjna@arp.gda.pl.

Poprzedni artykułW tym roku powstanie łaźnia dla bezdomnych
Następny artykułBezpłatne badania mammograficzne – 27 i 28 marca 2019 r.