02 03 2018 owcza1

Planowane jest wprowadzenie czasowych zmian w organizacji ruchu związanych z realizacją dwóch inwestycji drogowych w Kwidzynie

Pierwsza jest realizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku – rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn – Prabuty. Etap pierwszy prac na terenie Kwidzyna obejmuje fragment od skrzyżowania z drogą krajową nr 55 do skrzyżowania z ulicą Bolesława Chrobrego. Na wskazanym odcinku ze względu na duże zagęszczenie infrastruktury technicznej, konieczne jest wyłączenie drogi z ruchu na okres prowadzenia prac od 19 marca do 30 czerwca. W tym czasie komunikacja odbywać się będzie zaplanowanymi objazdami:

-Objazd do centrum Kwidzyna oraz drogi krajowej nr 55 wyznaczony został trasą biegnącą drogą powiatową przez Dankowo oraz ul. Młynarską;

– Objazd do ul. Piastowskiej oraz dalej poza teren Kwidzyna w kierunku Straszewa wyznaczony został przez ul. Sokolą;

– Objazd do ul. Krótkiej wyznaczony został przez ul. Machutty oraz ul. Szeroką. Dojazd do ul. Krótkiej odbywać się będzie przez plac budowy gdzie zorganizowany zostanie ruch wahadłowy regulowany sygnalizacją świetlną.

Przez cały okres zamknięcia drogi, na terenie inwestycji zapewnione będą warunki dla ruchu pieszych.

Kolejną inwestycją jest budowa nowego wiaduktu drogowego na ul. Owczej, który ze względu na zły stan techniczny oraz niewystarczające dla występującego natężenia ruchu parametry, został przeznaczony do rozbiórki. Zamknięcie wiaduktu zaplanowane zostało od początku czerwca do końca października bieżącego roku. Objazd placu budowy został wyznaczony ul. Piastowską oraz ul. Owczą. Dla pieszych zaplanowano trasę obejścia terenu inwestycji. Przebiega ona przez istniejącą ścieżkę łączącą ul. Długą z ul. Piastowską w miejscu, której do czasu zamknięcia wiaduktu wybudowany zostanie chodnik.

Zmiany w organizacji ruchu z uwagi na zakres czasowy podzielone zostały na trzy etapy przedstawione na kolejnych schematach:

      Etap I od 19 marca do 31 maja 2018 – wyłączenie z ruchu odcinka drogi wojewódzkiej nr 521;

      Etap II czerwiec 2018 – wyłączenie z ruchu odcinka drogi wojewódzkiej nr 521 oraz wiaduktu w ciągu ul. Owczej;

      Etap III od 1 lipca do 31 października 2018 – wyłączenie z ruchu wiaduktu w ciągu ul. Owczej;

jpgA2_SCHEMAT_CZ_1_01.jpg2.79 MB

jpgA2_SCHEMAT_CZ_2_02.jpg2.57 MB

jpgA3_SCHEMAT_CZ_3_01.jpg1.22 MB

Poprzedni artykułNarodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
Następny artykułStrefa ograniczonego postoju