Pięciro dzieci uczy się malować ze swoją nauczycielką
www.canva.com
Dlaczego zmieniamy?
Miasto w latach 2005-2021 przychylnie traktowało przedszkola niepubliczne:
• było inicjatorem tworzenia przedszkoli niepublicznych
• wydzierżawiło przedszkolom obiekty komunalne
• remontowało budynki przedszkolne
• przez wiele lat pobierano symboliczne czynsze za udostępnione obiekty (od kilku groszy do 2,5 zł za m2)
• z roku na rok miasto zwiększało dotację dla przedszkoli niepublicznych – w ostatnich trzech latach dotacja wynosiła od 455 zł do 690 zł na dziecko, na miesiąc.
Celem tych działań było ulżenie rodzicom, by płacili niższe czesne za pobyt dzieci w przedszkolu. Mimo tych wszystkich działań, tak się nie stało. Dotacja miasta rosła, a czesne się nie zmniejszało, a nawet nieznacznie rosło (od 220 do 260 zł). Nie tak wyobrażaliśmy sobie współpracę z prowadzącymi przedszkola niepubliczne.
Na czym polegać będą zmiany?
Od 1 sierpnia 2021 roku miasto przekaże prowadzenie przedszkoli w budynkach komunalnych Organizacjom Pożytku Publicznego na okres 5 lat, z możliwością przedłużenia.
Zobowiązania OPP:
• czesne w niezmiennej wysokości 150 zł za dziecko, za miesiąc, przez cały okres obowiązywania umowy
• zatrudnienie dotychczasowych pracowników i wysokość wynagrodzenia na poziomie nie niższym niż w styczniu 2021 r.,
• utrzymanie wysokiego poziomu jakości usług przedszkolnych,
• w pierwszej kolejności zaspokojenie potrzeby mieszkańców Kwidzyna
• OPP uczestniczyć będzie w centralnej elektronicznej rekrutacji
Zobowiązania miasta:
– wynajęcie budynków komunalnych
– utrzymanie czynszu na niskim poziomie (rezygnacja z zysku)
– pokrycie z dotacji część zobowiązań rodziców płacących czesne
– remonty budynków
Zasady te zostały zaprezentowane na ostatniej sesji Rady Miejskiej.
Poprzedni artykułUSAR Kwidzyn wygrywa z KPR Elbląg
Następny artykułZmiany w funkcjonowaniu przedszkoli niepublicznych w Kwidzynie