W kwidzyńskim magistracie podziękowaliśmy dziś Elżbiecie Mankiewicz  za wieloletnia pracę na rzecz naszego miasta. Pani Elżbieta Mankiewicz od 1999r. piastowała stanowisko Skarbnika Miasta, a 30 lipca przechodzi na zasłużoną emeryturę.

W czasie spotkania w gronie pracowników magistratu p. Elżbieta usłyszała dużo ciepłych słów. Podkreślano jej, profesjonalizm, łatwość i szybkość w podejmowaniu trafnych decyzji, ale przede wszystkim wspominano cierpliwość w wyjaśnianiu zawiłości z zakresu finansów, rachunkowości oraz miejskiego budżetu.

– Domyślam się, jak trudny to jest dla Pani moment, biorąc pod uwagę zaangażowanie w pracę na rzecz Kwidzyna. Mam nadzieję, że będziemy mogli nadal korzystać z Pani wiedzy i doświadczenia– mówił Burmistrza Kwidzyna Andrzej Krzysztofiak.

Podczas ostatniej sesji rady miasta doszło do formalnego odwołania Elżbiety Mankiewicz z funkcji Skarbnika Miasta i powołania w jej miejsce p. Joanny Bali, która jest zatrudniona w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie od 1997r. na stanowisku związanym z planowaniem i wykonaniem budżetu oraz księgowości budżetowej.

Pani Joanna Bala spełnia wymagania stawiane kandydatom na funkcję Skarbnika Miasta , które są określone w ustawie o finansach publicznych. Jest absolwentką Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, Wydziału Prawa i Administracji oraz Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Zarządzania z zakresu rachunkowości i finansów. Ponadto p. Joanna Bala ukończyła szereg szkoleń, m.in.: z zakresu zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego oraz rachunkowości budżetowej.

Dziękujemy Pani Elżbiecie za kilka dekad pracy na rzecz lokalnej społeczności oraz życzymy zdrowia, wiele uśmiechu oraz realizacji wszystkich planów osobistych.