Konsultacje społeczne, jako jedna z form dialogu społecznego, przeprowadzone zostały w celu uzyskania opinii społecznej na temat projektu ZIPROM Miasta Kwidzyna do 2020 roku.

Forma konsultacji może być zróżnicowana, dlatego też wybrano formę 30-dniowego upublicznienia dokumentu na stronie internetowej Miasta pod adresem www.kwidzyn.pl, gdzie w dniu 13.05.2014 r. umieszczono plik ZIPROM.pdf oraz formularz zgłaszania uwag.

Do dnia 13.06.2014 r. nie wpłynęły żadne uwagi. Projekt dokumentu przekazany zostaje do RDOŚ z Wnioskiem o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Poprzedni artykułOGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
Następny artykułReforma prawa karnego