02 07 2015 sejmik1

29 czerwca 2015 roku w trakcie X sesji sejmiku województwa pomorskiego doszło do podpisania Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego pomiędzy Województwem Pomorskim, reprezentowanym przez Marszałka Mieczysława Struka, a Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Kwidzyna, reprezentowanym przez Burmistrza Kwidzyna Andrzeja Krzysztofiaka. Dokument reguluje zasady wspierania przedsięwzięć preferowanych w ramach systemu wyboru projektów do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

MOF Kwidzyn dzięki temu będzie mógł zrealizować z udziałem środków unijnych następujące przedsięwzięcia:
1. stworzenie zbiornika retencyjnego opartego na zaporze ziemnej z jazem oraz przepławką dla ryb, w postaci akwenu wodnego o powierzchni 7,26 ha umożliwiającego małą retencję wód rzeki Liwy;
2. rozbudowę istniejącej kompostowni płytowej z kompostowaniem w przerzuconych pryzmach, o zamknięte reaktory w Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gilwie Małej oraz rozszerzenie selektywnego systemu zbierania odpadów o bioodpady pochodzące z obszaru działania ZUO Sp. z o.o.;
3. rozbudowę sieci cieplnych Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o. Kwidzyn (obejmującą podłączenie nowych odbiorców), a także likwidację węzłów grupowych i budowę węzłów indywidualnych;
4. budowę zintegrowanego węzła komunikacji w otoczeniu zabytkowego budynku dworca PKP, obejmującego organizację miejsc przystankowych komunikacji miejskiej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej, organizację parkingów miejskich, organizację systemu wypożyczalni rowerów miejskich i bezpiecznego parkingu rowerowego, remont i modernizację dworca PKP.

02 07 2015 sejmik2

Poprzedni artykułOgłoszenie o otwartym konkursie ofert
Następny artykułKwidzyniak Mistrzem Polski