um

Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz studenci mogą liczyć na wsparcie finansowe w nowym roku szkolnym oraz akademickim. Do 15 września rodzice mogą składać wnioski o przyznanie stypendium socjalnego. To pomoc finansowa na wydatki szkolne. Aby uczeń mógł otrzymać pomoc musi mieszkać w Kwidzynie i dochód w jego rodzinie nie może być większy niż 528 zł netto na osobę. Wysokość tego stypendium uwarunkowana jest przepisami. Nie może to być mniej niż 80 proc. kwoty o których mówi się w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Obecnie jest to 99 zł. Stypendium nie może być wyższe niż 200 proc. tej kwoty. Dla rodzin, w których dochód na osobę sięga do 264 zł, stypendium wynosi 248 zł. W rodzinach, w których dochód na osobę wynosi od 264 zł do 396 zł, wysokość stypendium wynosi 223,2 zł miesięczne, a w rodzinach z dochodem od 396 do 528 zł wysokość stypendium to 198,4 zł. Wnioski można składać w szkołach do 15 września. Szkoły są przygotowane na ich przyjęcie. Osoby, które chcą to zrobić samodzielnie mogą pobrać formularz i uzyskać niezbędne informacje oraz pomoc w wypełnieniu wniosku w Urzędzie Miejskim. Bardzo ważne, aby wniosek złożyć w terminie, który mija 15 września. Na wsparcie finansowe mogą liczyć także uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci. Do 30 września studenci studiów dziennych mogą ubiegać się o stypendium w wysokości 300 zł miesięcznie. Kryterium dochodowe wynosi 2250 zł, czyli minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku. Obowiązuje także kryterium ocen. Dla studentów pierwszego roku średnia ocen to 4,5, natomiast średnia ocen dla studentów drugiego roku wynosi 4. Pomoc udzielana jest także uczniom szkół ponadpodstawowych. Termin złożenia wniosku minął 15 lipca. Rodzice mogą liczyć także na świadczenia opiekuńcze i wychowawcze, 500 plus, a także na wsparcie w kwocie 300 zł, w ramach świadczenia „Dobry start”, związanego z wydatkami dziecka, które rozpoczyna edukację szkolną. Wszystkie informacje oraz wnioski dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Do tego dochodzą też zasiłki opiekuńcze, rodzinne i świadczenia pielęgnacyjne. Pomoc można uzyskać także na dożywanie. Od nowego roku szkolnego realizowany będzie program „Posiłek w szkole”. W poprzednich latach program ten nosił nazwę „Pomoc państwa w dożywianiu”. Z programu mogą korzystać także uczniowie szkół średnich.

Poprzedni artykułWizyta Igora Tracza w Kwidzynie
Następny artykułMuzyka z kawą w tle: Luigi Pagano