10 10 2014 znicz2

Instytut Pamięci Narodowej oraz kilka rozgłośni radiowych po raz kolejny zachęcają do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji „Zapal znicz pamięci”.

„Zapal znicz pamięci” to akcja medialna, w której 26 października 2014 roku (w niedzielę) w południe zapalimy znicze w miejscach, gdzie Niemcy mordowali Polaków na dawnych ziemiach wcielonych do III Rzeszy. Celem akcji jest zatem wspomnienie dziejów Polski, związanych z II wojną światową, w której terror i egzekucje na terenie Wielkopolski, Pomorza, Śląska i ziemi łódzkiej były doświadczeniem mieszkańców tych ziem od pierwszego dnia agresji niemieckiej w 1939 roku. Zamordowano wówczas – tylko do końca 1939 roku – 40 tysięcy osób, a Niemcy wprowadzili znacznie większy terror niż na terenie Generalnego Gubernatorstwa.

Po raz pierwszy do akcji przyłącza się miasto Kwidzyn oraz Gmina Kwidzyn, zaś koordynatorami akcji są: dr Justyna Liguz z Kwidzyńskiego Centrum Kultury oraz pani Katarzyna Bednarek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie. Miejscami, które obie instytucje zaproponowały jako miejsca symbolizujące II wojnę światową to Skwer Kombatanta przy ul. Warszawskiej w Kwidzynie oraz pomnik pomordowanych Polaków w Janowie przy kościele parafialnym Jana Chrzciciela – miejsce, w którym postawiona jest symboliczna mogiła zamordowanych działaczy plebiscytowych. Tym bardziej, że w przyszłym 2015 roku obchodzić będziemy okrągłą rocznicę głosowania plebiscytowego na Powiślu.

W każdym roku, w ramach akcji „Zapal znicz pamięci” wspominane są postaci, związane z walkami o wolną Polskę w kraju i na emigracji. W tym roku jedną z przypominanych osób jest Witold Donimirski  (1874-1939), związany również z Powiślem, polski ziemianin, działacz polityczny i społeczny na Powiślu. Witold Donimirski ukończył prawo w Berlinie i rolnictwo w Halle, polski działacz polityczny, społeczny i oświatowy. Jako właściciel majątku ziemskiego w Czerninie  doprowadził majątek do rozkwitu i stanowił przykład dla okolicznych rolników. Brał udział w założeniu Banku Ludowego w Sztumie, w plebiscycie i licznych polskich organizacjach. W 1939 r. aresztowany przez gestapo, osadzony w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen-Oranienburg i zamordowany. Jego żona Wanda została osadzona w KL Ravensbruck. Donimirscy walczyli o zachowanie polskiego oblicza Pomorza, Warmii i Mazur w XIX i XX w. Po wysiedleniu rodzina zamieszkała w Generalnym Gubernatorstwie. Dwie córki Donimirskich – Ewa i Halina uczestniczyły w Powstaniu Warszawskim. Jedna z nich – Ewa zginęła.

Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców Kwidzyna oraz mieszkańców Gminy Kwidzyn do włączenia się w akcję i oddania dnia 26 października hołdu polskim ofiarom z 1939 roku.

„Zapal znicz pamięci” to wspólna akcja pięciu rozgłośni regionalnych Polskiego Radia i pionów edukacyjnych IPN. Zaangażowały się w nią Radio Merkury Poznań, Radio PiK, Radio Katowice, Radio Gdańsk i Radio Łódź oraz Biura Edukacji Publicznej IPN w Poznaniu, Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi i Gdańsku. W tym roku po raz pierwszy akcja zostanie objęta patronatem portalu dzieje.pl.

10 10 2014 znicz1

Poprzedni artykułRecital Artura Andrusa
Następny artykuł„Honor Inżyniera”