W ostatnich dniach na terenie kraju obserwuje się rekordowe dzienne ilości przypadków zakażenia koronawirusem.  Jedną z przyczyn wzrostu zakażeń jest nieprzestrzeganie zasad bioasekuracji przez obywateli. W związku z tym, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kwidzynie przypomina, że zgodnie  z obowiązującym prawem w dalszym ciągu istnieje obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego  ust i nosa w niżej wymienionych przypadkach:

– w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz  w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;

– w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, na terenie nieruchomości wspólnych oraz na terenie takich nieruchomości  o innych formach posiadania chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 1,5 m od przebywających w tych miejscach osób.

Bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej, w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach), w kościołach.

Kontrole w zakresie przestrzegania tych zasad są prowadzone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Policję.  Za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów prawa mogą być nakładane wysokie mandaty.

Poprzedni artykułDKF Powiększenie – na ostatnia dekadę sierpnia
Następny artykułPiotr Opacian opłynął Orkady