To apel strażaków, żeby nie było okazji do prezentowania takich zdjęć, jak poniżej. W ubiegłym tygodniu, na terenie powiatu kwidzyńskiego – w Sadlinkach, Pawłowie, Cyganach i Kwidzynie, doszło do pięciu pożarów spowodowanych zapaleniem się nagromadzonej sadzy w przewodzie kominowym. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W okresie grzewczym strażacy bardzo często wyjeżdżają do tego typu interwencji. Dlatego co roku Państwowa Straż Pożarna prowadzi kampanię „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” zachęcającą do badania przewodów kominowych oraz zakupu czujników tlenku węgla.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie apeluje o właściwą eksploatacją przewodów kominowych i urządzeń grzewczych. Straż Pożarna przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczącym ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, należy regularnie usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych. W domach opalanych paliwem stałym np. węglem lub drewnem, należy to robić cztery razy w roku. Dwa razy w roku należy usuwać zanieczyszczenia w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym i co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej, należy usuwać zanieczyszczenia w przypadku palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych. Zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych usuwamy raz w roku. Ponadto Prawo budowlane nakłada na właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych obowiązek okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych, zarówno dymowych, jak i spalinowych oraz wentylacyjnych.

 

Poprzedni artykułRekrutacja do szkół podstawowych
Następny artykułPocztówki z Kwarantanny