kwidzyn logo

Ogień niszcząc zeszłoroczny susz niszczy również, a może przede wszystkim całe życie toczące się w trawie. Temperatura 800-1000oC zabija mikroorganizmy, niszczy całą faunę i florę nawet do kilku centymetrów w głąb ziemi. Na takiej ziemi intensyfikuje się erozja wietrzna i wodna,  a powstałe dymy zawierają szkodliwe tlenki siarki, węgla oraz azotu. Ziemia staje się wyjałowiona i ciężko rodzi się na niej nowe życie.

20100318 8trawa

Pamiętać należy również, że wypalanie łąk i nieużytków jest prawnie zabronione, o czym mówi art. 124 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 , poz.880 z 2004 r.). „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.”
Rolnicy mogą liczyć również na drugie, obok dopłat bezpośrednich, źródło stałych subwencji z II Filaru Wspólnej Polityki Rolnej, z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie. Są to płatności związane z podejmowanymi działaniami określonymi w Programie Rolnośrodowiskowym. Jednym z warunków ich otrzymania jest stosowanie zasad zwykłej dobrej praktyki rolniczej, opisanych w załączniku K do Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Punkt 6 tego załącznika brzmi „Obowiązuje zakaz wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin. Zakaz dotyczy również miedz, ściernisk i słomy”.

Kary za wypalanie traw, łąk i nieużytków.
Artykuł 131 pkt. 12 ustawy o ochronie przyrody mówi: „Kto wypala  łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe oraz trzcinowiska lub szuwary.” –  podlega karze aresztu albo grzywny.”

 

Poprzedni artykułWychowawca Roku 2010 – Wybierz z nami najlepszego
Następny artykułDobranocki Teatralne marzec