lotnicze

 

Straż Miejska w Kwidzynie i drukarnia Druk Ekspres gościły dzieci z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Barcicach. Spotkanie miało na celu wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poznanie charakteru pracy strażnika miejskiego, jako ciekawego zawodu. Dzieci mogły porozmawiać przez radio z dyżurnym straży miejskiej, obejrzeć i obsługiwać monitoring miejski. Wraz ze strażnikiem miejskim udały się także na przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną, gdzie w sposób praktyczny uczyły się prawidłowego przechodzenia przez jezdnię.
Z Komendy Straży Miejskiej dzieci udały się do firmy Druk Ekspres Sp. z o.o. i dzięki uprzejmości Pani Joanny Kalinowskiej mogły poznać pracę drukarza oraz introligatora i z bliska obejrzeć maszyny drukarskie. Wszystkie dzieci otrzymały od Straży Miejskiej kamizelki odblaskowe, odblaski na tornistry a od Pani Joanny Kalinowskiej bloki, notatniki oraz zegarek.

20101115 Wycieczka do Kwidzyna f1

20101115 Wycieczka do Kwidzyna f2

20101115 Wycieczka do Kwidzyna f3

20101115 Wycieczka do Kwidzyna f4