kwidzyn logo

Spółka Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny, która jest realizatorem projektu, posiada już komplet ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę na realizację tego kluczowego dla województwa pomorskiego projektu inwestycyjnego.

20101110 park1

Projekt pn. „Utworzenie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego z centrum energii odnawialnej”  to m. innymi utworzenie nowych atrakcyjnych w pełni uzbrojonych terenów inwestycyjnych (o łącznej powierzchni: ok. 17 ha) wyposażonych w nową kompleksową infrastrukturę drogową (obejmującą system dróg wewnętrznych i pieszo-rowerowych ciągów komunikacyjnych oraz zaplecze logistyczne) wraz z pełną infrastruktura techniczną (w tym sieci: elektroenergetyczna, wodno-kanalizacyjna, deszczowa, ciepłownicza, teleinformatyczna).
Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego powstanie na terenie byłego zabytkowego folwarku Górki w Gminie Kwidzyn nad rzeką Liwą. Całkowita wartość projektu to 40 mln PLN, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej z EFRR wynosi 25 mln PLN. Zgodnie z założeniem całość prac zakończy się w 2012 r.

20101110 park2

W ramach projektu realizowane są dwa podzadania inwestycyjne:
Podzadanie A:  budowa zespołu budynków Centrum Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego (ok. 4,3 tys. m2 pow. użytkowej): obiekty biurowo-wystawienniczo-technologiczne z demonstracyjnym domem pasywnym.
Podzadanie B: budowa infrastruktury dróg wewnętrznych wraz z pełnym uzbrojeniem dla ok. 17 ha nowych terenów inwestycyjnych.

Wszystkie budynki Centrum KPPT zostaną zrealizowane w standardzie „inteligentnych budynków” i wyposażone będą w różne innowacyjne instalacje elektro-energetyczne wykorzystujące lokalne odnawialne źródła energii (OZE) służące w dwojaki sposób: jako instalacje użytkowe (wykonane w poszczególnych obiektach) oraz instalacje służące do celów demonstracyjnych i badawczych.
Utworzenie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo–Technologicznego jest strategiczną inicjatywą lokalnych władz samorządowych, wzmacniającą rozwój gospodarczy regionu i jego pozycję konkurencyjną w Unii Europejskiej. Zakończenie realizacji inwestycji zbiega się w jednym czasie z oddaniem do użytkowania nowego mostu na Wiśle koło Kwidzyna.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

20101110 park3

Poprzedni artykułZamek dla mieszkańców
Następny artykułProgram profilaktyczny „Dobry Wybór”