Budynek Urzędu Miejskiego w Kwidzynie zimą, z góry
Foto: Mirosław Gawroński

Informujemy, iż w ramach otwartego naboru na partnera w zakresie wspólnej realizacji planowanego projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Działanie 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa (w zakresie projektów dotyczących edukacji ogólnej) złożone zostały 3 oferty.

Komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kwidzyna zgodnie z zapisami Regulaminu naboru dokonała oceny ofert i wybrała do realizacji ofertę Cechu Rzemiosł Różnych z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Grudziądzkiej 22.

W naborze złożone zostały również oferty Fundacji „Instytut Edukacji Pozytywnej” oraz Sceny Lalkowej im. J. Wilkowskiego.

Miasto Kwidzyn w terminie do 17 stycznia 2024 r. złoży wniosek o dofinansowanie, po uzyskaniu którego podpisze umowę partnerską z wybranym ww. podmiotem.

Poprzedni artykułKonsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kwidzyna na lata 2023-2030
Następny artykułRekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025