kwidzyn logo

20090902 Fundusz Malych Grantow TiM logo

Celem projektu jest wzmocnienie współpracy na lokalnym poziomie administracji publicznej poprzez transfer wiedzy z regionów bardziej rozwiniętych. Projekt dotyczy tworzenia i wdrażania nowszych modeli strategii rozwoju lokalnego w wykorzystaniem wiedzy i doświadczeń zaprzyjaźnionego szwedzkiego miasta Olofström. Bezpośrednimi uczestnikami projektu są urzędnicy miast Tczewa i Kwidzyna, natomiast ostatecznymi odbiorcami rezultatów projektu będą społeczności naszych miast.
Głównymi działaniami w projekcie będą analizy, zbieranie i opracowywanie danych, spotkania i dyskusje warsztatowe partnerów na rzecz sporządzenia założeń do nowoczesnego dokumentu strategicznego Kwidzyna i innowacyjnego modelu pomiaru celów wdrażanej strategii Tczewa. W pracach wykorzystane zostaną zarówno doświadczenia szwedzkie jak też wytyczne europejskiej polityki spójności i strategii na rzecz wzrostu gospodarczego i pracy.

20090902 Fundusz Malych Grantow TiM logo1

Realizacja projektu przewidziana jest na okres od czerwca 2009 r. do stycznia 2010 r.  Celem szczegółowym dla Kwidzyna, wynikającym z realizacji projektu będzie stworzenie modelu założeń do aktualizacji strategii Kwidzyna, natomiast Tczew dąży do stworzenia innowacyjnego schematu pomiarów celów wdrażanej strategii.

20090902 Fundusz Malych Grantow TiM logo2