kwidzyn logo

20090902 Fundusz Malych Grantow TiM logo

Celem projektu jest wzmocnienie współpracy na lokalnym poziomie administracji publicznej poprzez transfer wiedzy z regionów bardziej rozwiniętych. Projekt dotyczy tworzenia i wdrażania nowszych modeli strategii rozwoju lokalnego w wykorzystaniem wiedzy i doświadczeń zaprzyjaźnionego szwedzkiego miasta Olofström. Bezpośrednimi uczestnikami projektu są urzędnicy miast Tczewa i Kwidzyna, natomiast ostatecznymi odbiorcami rezultatów projektu będą społeczności naszych miast.
Głównymi działaniami w projekcie będą analizy, zbieranie i opracowywanie danych, spotkania i dyskusje warsztatowe partnerów na rzecz sporządzenia założeń do nowoczesnego dokumentu strategicznego Kwidzyna i innowacyjnego modelu pomiaru celów wdrażanej strategii Tczewa. W pracach wykorzystane zostaną zarówno doświadczenia szwedzkie jak też wytyczne europejskiej polityki spójności i strategii na rzecz wzrostu gospodarczego i pracy.

20090902 Fundusz Malych Grantow TiM logo1

Realizacja projektu przewidziana jest na okres od czerwca 2009 r. do stycznia 2010 r.  Celem szczegółowym dla Kwidzyna, wynikającym z realizacji projektu będzie stworzenie modelu założeń do aktualizacji strategii Kwidzyna, natomiast Tczew dąży do stworzenia innowacyjnego schematu pomiarów celów wdrażanej strategii.

20090902 Fundusz Malych Grantow TiM logo2

Poprzedni artykułKonkurs fotograficzny POLSKA JEST NIEZWYKŁA
Następny artykułNowy szkolny rok rozpoczęty