fot. Aleksander Łubiński / UM w Kwidzynie

Zbliża się zakończenie prac związanych z przebudową ul. Braterstwa Narodów. W ramach inwestycji zmianie uległ również układ drogowy na skrzyżowaniu ul. Braterstwa Narodów z ul. Targową. Rozwiązanie dostosowano do przyjęcia ruchu jednokierunkowego z ul. Targowej.

W najbliższym czasie planowane jest wprowadzenie zmiany stałej, jednokierunkowej  organizacji ruchu na ul. Targowej. Prace powinny zostać zakończone do 3.11.2022 r.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zwrócenie uwagi na pojawiające się zmiany w oznakowaniu!!

Zmiany podyktowane są potrzebą rozwiązania licznych problemów komunikacyjnych w ciągu ul. Targowej. Obecnie użytkownicy drogi borykają się z takimi utrudnieniami jak:

 1. zbyt mała liczba miejsc postojowych (chaotyczne i nielegalne parkowanie);
 2. nienormatywne wymiary stanowisk postojowych utrudniające parkowanie pojazdów oraz włączanie się do ruchu,
 3. problemy z blokowaniem i niszczeniem chodników przez zaparkowane samochody – szczególne utrudnienia dla osób spacerujących z wózkiem oraz osób o ograniczonej mobilności,
 4. problemy z przejezdnością i płynnością ruchu, nasilające się szczególnie w godzinach szczytu i podczas przejazdu większych pojazdów, np. śmieciarek, samochodów dostawczych i autokarów,
 5. pojazdy parkujące w bezpośrednim sąsiedztwie przejść dla pieszych ograniczające widoczność zarówno pieszym jak i kierującym;

W  ostatnich  latach  ruch  jednokierunkowy  jest  coraz  częściej  wprowadzany  w centralnych częściach zarówno dużych jak i średnich oraz małych miast w Polsce na wzór rozwiązań  sprawdzonych  w  miastach  zachodniej  Europy.  Wśród  najważniejszych  zalet związanych z wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego można wymienić:

 1. zmniejszenie ruchu samochodowego
 2. poprawę warunków  poruszania  się  pieszych,  rowerzystów  oraz  pojazdów  transportu publicznego w śródmieściu,
 3. uprządkowanie parkowania,
 4. ułatwienie obsługi centrum przez pojazdy zaopatrzenia oraz służb komunalnych,
 5. zmniejszenie emisji spalin oraz poziomu hałasu komunikacyjnego,
 6. poprawę standardu  przestrzeni  publicznej,  przywracanie  poza  komunikacyjnych  funkcji ulicy,
 7. zwiększenie atrakcyjności śródmieścia,
 8. wpływ na  zwiększenie  ekonomicznego  potencjału  obszaru  śródmieścia  (głównie w zakresie handlu i usług).

Z  punktu  widzenia  inżynierii  drogowej  ruch  jednokierunkowy  jest  jednym z najbardziej efektywnych środków organizacji ruchu, zwiększającym przepustowość, a także redukującym liczbę i skutki wypadków.

Mając na uwadze powiązania z lokalnym układem komunikacyjnym w ciągu ul. Targowej zaprojektowano ruch jednokierunkowy prowadzony od ul. Batalionów Chłopskich w kierunku ul. Targowej. W granicach pasa drogowego wyznaczone zostaną nowe zatoki postojowe oraz uporządkowany zostanie sposób parkowania w sąsiedztwie przejść dla pieszych.

W lipcu zeszłego roku podobne rozwiązanie wprowadzono na ul. Spółdzielczej. Zmiana organizacji ruchu przyniosła tam planowane rezultaty. Na bieżąco analizujemy sytuację w centrum miasta. Rozważana jest możliwość wprowadzenia ruchu jednokierunkowego również na fragmencie ul. Kopernika (na wysokości targowiska) oraz na ul. 15 Sierpnia.

Poprzedni artykułSesja Rady Miejskiej w październiku
Następny artykułNajlepszy produkt turystyczny 2022