uczestnicy warsztatów siedzą przy stole, wycinają i piszą
fot. Archiwum UM

15 września 2022 r. odbyły się warsztaty kreatywne poświęcone projektom strategicznym, jako kolejny etap prac nad Strategią Rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kwidzyna. Uczestnikami byli przedstawiciele: Starostwa Powiatowego, Urzędu Miejskiego, Urzędu Gminy Kwidzyn oraz Urzędu Gminy Sadlinki, a także reprezentanci Fundacji Edukacji i Rozwoju FLOW oraz Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

Prowadzone były metodą Design Thinking, która składa się z 5 etapów. Każdy z nich pozwala na stopniowe poznanie danego problemu, a następnie jego rozwiązanie w kreatywny i nieszablonowy sposób. Zadaniem uczestników było kreowanie i wdrażanie nowych użytecznych rozwiązań np. w postaci nowych usług, wydarzeń lub programów edukacyjnych w oparciu o empatię, głębokie zrozumienie i potrzeby użytkowników.

Wypracowano projekty uzupełniające, które zostaną uwzględnione w Strategii Rozwoju.

Warsztaty przeprowadziła Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

W październiku odbędą się kolejne spotkania. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w warsztatach. Można na nich zgłosić własne propozycje przedsięwzięć wg poniższych bloków tematycznych:

  • 03.10.2022 r. godz. 10:00 – Wspieranie mobilności miejskiej.
  • 04.10.2022 r. godz. 10:00 – Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji gazów cieplarnianych.
  • 05.10.2022 r. godz. 10:00 – Przystosowanie do zmian klimatu i zapobieganie klęskom żywieniowym.
  • 06.10.2022 r. godz. 10:00 – Zielona infrastruktura na obszarach miejskich – wzmacnianie ochrony przyrody, różnorodności biologicznej.
  • 07.10.2022 r. godz. 10:00 – Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich.

Swój udział można zgłaszać pod adresem ue@kwidzyn.pl. Należy podać swoje dane kontaktowe i wybrany zakres tematyczny lub datę spotkania nie później niż 2 dni przed planowanym spotkaniem. Miejsce spotkań zostanie dostosowane do ilości zgłoszonych osób, a informacja przesłana mailem.

Poprzedni artykułWarsztaty GOSPEL
Następny artykułZa daleko do kultury