06 12 2014 warsztaty1

Dlaczego królowa Bona ma na obrazie twarz żony Jana Matejki? Jak zginął Werner von Orseln? W jakim celu dwa miecze wysłał do Władysława Jagiełły wielki mistrz? Kwidzyńskie Centrum Kultury przygotowało szereg warsztatów historycznych, w ramach których przybliżamy historię Polski i naszego regionu. Warsztaty przeznaczone są dla uczniów wszystkich typów szkół.

Pięć tematów zebrano w cyklu „Opowieści z krypty”. Cztery z nich stanowią cykl „Historia obrazem malowana”. Celem zajęć jest, poprzez inną niż w szkołach formę nauczania historii, podniesienie umiejętności krytycznej oceny źródeł i dowodów, oddzielania faktów od interpretacji oraz śledzenia przyczyn i skutków wydarzeń historycznych. W ramach warsztatów zachęcamy do rzeczowych dyskusji i dzielenia się własnymi opiniami, co uczy także empatii, szacunku i zrozumienie dla innych.
Zajęcia prowadzone są zróżnicowanymi metodami, w oparciu o istniejące obiekty historyczne Kwidzyna, dając możliwość bezpośredniego poznania tych zabytków jak i roli jaką odgrywało nasze miasto oraz region w historii.
Warsztaty zostały podzielone na dziewięć tematów, w ramach których przyjęte zostały różne formy prowadzenia jak i odpowiedni do poziomu uczniów zakres poruszanej problematyki.

Tematy warsztatów:

1. Opowieści z krypty. Trzech Mistrzów – trzy tajemnice
Warsztaty mające charakter wprowadzenia do cyklu. Tematyka dotyczy odkrytych w prezbiterium kwidzyńskiej katedry pochówków Wielkich Mistrzów Zakonu Krzyżackiego. Historia i mity związane z nimi. Zajęcia prowadzone w oparciu o prezentację multimedialną.

2. Opowieści z krypty. Gotyk na dotyk
Warsztaty prowadzone jako spacer tematyczny zarówno wokół zespołu katedralno-zamkowego jak i w samej katedrze.  Omawiamy powstanie i rozwój stylu gotyckiego. Podczas warsztatów wskazywane są najbardziej charakterystyczne gotyckie elementy kwidzyńskich zabytków oraz jaką symbolikę przekazywały katedry gotyckie.

3. Opowieści z krypty. Kwedis, Marienwerder, Kwidzyn. Trzy nazwy – trzy historie
Warsztaty tematycznie krążą wokół historii nazw naszego miasta w przeszłości, szczególnie w kontekście podboju tych ziem przez Krzyżaków. Rola Kwidzyna w tym podboju oraz jego przebieg i skutki.

4. Opowieści z krypty. 1410 – Wygrana wojna czy przegrany pokój?
Tematem zajęć jest wielka wojna z Zakonem Krzyżackim. Warsztaty prowadzone w dwóch wariantach, jeden jest wprowadzeniem do tematu i ma formę zbliżoną do wykładu. W tym wypadku prowadzący skupia się na mało znanych aspektach wielkiej wojny z Zakonem Krzyżackim. Druga forma jest (na życzenie nauczyciela) podsumowaniem tematu wielkiej wojny z Zakonem i przybiera formę pojedynku słownego prowadzących warsztaty. Uzgodnione są wcześniej z nauczycielem tezy a szczególny nacisk położony jest na zaangażowaniem uczniów do dyskusji.

5. Opowieści z krypty. Związek Pruski – to zaczęło się w Kwidzynie.
Warsztaty mają formę prezentacji treści aktu założycielskiego Związku Pruskiego, omówienia znaczenia najważniejszych fragmentów i okoliczności jakie towarzyszyły jego powstaniu. Omówienie wpływu powstania Związku na relację polsko-krzyżackie oraz role Związku Pruskiego w wojnie trzynastoletniej.

6. Historia obrazem malowana – „Bitwa pod Grunwaldem” Jana Matejki
Warsztaty stanowią część cyklu „Historia obrazem malowana”. Oparte są na prezentacji multimedialnej, podczas której omawiane są najważniejsze treści w nim zawarte, odniesienia i impresje.

7. Historia obrazem malowana – „Hołd Pruski” Jana Matejki
Warsztaty stanowią część cyklu „Historia obrazem malowana”. Oparte są na prezentacji multimedialnej, podczas której omawiane są najważniejsze treści w nim zawarte, odniesienia i impresje.

8. Historia obrazem malowana „Unia Lubelska” Jana Matejki
Warsztaty stanowią część cyklu „Historia obrazem malowana”. Oparte są na prezentacji multimedialnej, podczas której  omawiane są najważniejsze treści w nim zawarte, odniesienia i impresje.

9. Historia obrazem malowana – „Konstytucja 3 Maja 1791 roku” Jana Matejki
Warsztaty stanowią część cyklu „Historia obrazem malowana”. Oparte są na prezentacji multimedialnej, podczas której omawiane są najważniejsze treści w nim zawarte, odniesienia i impresje.

Kontakt w sprawie warsztatów:
Kwidzyńskie Centrum Kultury, Pracownia regionala
ul. Słowiańska 13, tel. 55 261 14 60

06 12 2014 warsztaty2

Poprzedni artykułNabór do żłobka
Następny artykułWieczorne Nastroje