Kobieta rozmawiająca przez telefon

Burmistrz Kwidzyna, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta na 2020 rok ogłosił otwarty konkurs na prowadzenie całodobowej bezpłatnej infolinii tzw. telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. Zadanie, na które przeznaczono 40 000 zł, ma być realizowane od 1 marca do końca grudnia tego roku.

Zadanie, adresowane do organizacji pozarządowych, polega na prowadzeniu dostępnego przez 24 godziny na dobę, telefonu zaufania, oferującego anonimowe, profesjonalne poradnictwo telefoniczne skierowane do dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. W ramach zadania mają być również prowadzone konta w komunikatorach Messenger i WhatsApp, serwisu w portalach społecznościowych Facebook, Instagram. Głównym celem jest udzielanie wsparcia, pomocy w kryzysie ze strony doświadczonych psychologów, pedagogów, w tym wskazania odpowiedniej placówki, instytucji, umożliwiających w skuteczny sposób zareagować w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 349/2017 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 6 września 2017 r.

Termin składania ofert upływa 14 lutego o godz. 16:00.

W kwestiach związanych z organizacją konkursu można kontaktować się z pracownikami Zespołu ds. Społecznych Urzędu Miejskiego, tel. (55) 646 4725, (55) 646 4763.

Poprzedni artykułMiejska łaźnia spełnia oczekiwania
Następny artykułCzyste powietrze w Kwidzynie