um

Sprawozdanie z V spotkania grupy roboczej ds. kwidzyńskiego budżetu obywatelskiego.

Termin: 15.09.2015 r. , godz. 16.00
Sala 111 Urzędu Miejskiego w Kwidzynie

PRZEBIEG SPOTKANIA:
1) Sprawdzenie listy obecności.
a. Obecni członkowie grupy roboczej.
1. Justyna Liguz – Rada Miejska
2. Lidia Bielawska – Karatysz – Rada Miejska
3. Ewa Stec – organizacja pozarządowa
4. Patryk Guziewicz – przedstawiciel mieszkańców
5. Adam Kamiński – organizacja pozarządowa
6. Mirosław Góralski – Architekt Urzędu Miejskiego
7. Ewa Lulińska – przedstawiciel mieszkańców
8. Marek Sidor – Rada Miejska
9. Krzysztof Malinowski – organizacja pozarządowa
b. Nieobecni członkowie grupy roboczej.
1. Jakub Kołodziejczyk -specjalista ds. zamówień publicznych w UM
2. Beata Pawłowska – przedsiębiorca
3. Alicja Obuchowska – organizacja pozarządowa
4. Katarzyna Strzała-Osuch – przedstawiciel Powiślańskiej Szkoły Wyższej
5. Mariusz Wesołowski – Rada Miejska
c. Goście
Aleksander Łubiński – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Kwidzynie

2) Rozpoczęcie spotkania przez Panią Justynę Liguz.
Przytoczona została agenda spotkania ustalona na poprzednim spotkaniu, a także te kwestie które zostały już ustalone i spisane w II wersji Regulaminu Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego.
Na posiedzeniu grupa robocza dyskutować będzie nad treścią i formą Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w Kwidzynie na rok 2016 .
Agenda tematów zawiera:
I. Dyskusję na temat sposobów weryfikacji wniosków składanych do KBO, a także nad zakresem pracy
zespołu ds. Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego.
II. Analiza rozwiązań dotyczących sposobu i trybu głosowania, a także kwestii technicznych tj. miejsca do
głosowania, budowa kart do głosowania, weryfikacja wyborców, zabezpieczenia kart.
III. Zbudowanie formularza wniosku zgłaszanego projektu na podstawie propozycji wszystkich członków
grupy roboczej.
IV. Praca nad ostateczną treścią Regulaminu
1) Dyskusja oparta na temacie dotyczącym rozwiązań dotyczących sposobu i trybu głosowania, a także kwestii technicznych dotyczących etapu głosowania. Wypowiedź Pana Aleksandra Łubińskiego o możliwościach technicznych i prawnych przeprowadzenia przez Urząd Miejski głosowania w I edycji Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego.
– Należy złożyć wniosek o możliwość przetwarzania danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
– Karty do głosowania będą do pobrania w Internecie, a także do odbioru w wyznaczonych miejscach.
– Na karcie będą Imię i nazwisko, pesel oraz adres zameldowania.
– Głosujemy od 7 do 31 marca.
– Ogłoszenie wyników do 15 kwietnia ze względu na potrzebę segregacji głosów ważnych i nieważnych, a także przymus zweryfikowania poprawności oddanych głosów poprzez przypisanie głosu do danej osoby. Jedna osoba bowiem nie może zagłosować dwa razy.
Przyjęta została zasada: jeden pesel – jeden głos. Zostaje to weryfikowane przez osoby liczące głosy na podstawie spisu ewidencji ludności.

2) Analiza aktualnej treści Regulaminu i naniesienie poprawek.
Zmiany w: terminarzu, stylistyce, a także nadanie numeracji załącznikom.

3) Omówienie budowy formularza.
Poprawki stylistyczne. W formularzu zawierać będą się informacje o projekcie tj. tytuł projekty, rodzaj projektu, lokalizacja, szczegółowy opis, szacunkowa wycena i określenie jego dostępności. Poza tym, formularz zawierać będzie dane kontaktowe wnioskodawcy i listę załączników wraz z oświadczeniem o zameldowaniu na terenie Kwidzyna i możliwości przetwarzania danych osobowych.

4) Rozmowa na temat logotypu i identyfikacji wizerunkowej.
Konkretne propozycje zostaną zaprezentowane na kolejnych spotkaniach. Grupa robocza proponuje powiązanie wizerunku i promocji KBO z identyfikacją logotypu i sloganu Miasta Kwidzyn. (logo, czcionki i slogan „Kwidzyn Moje Miasto”).

5) Propozycja agendy następnego spotkania.
Agenda tematów zawiera:
V. Dyskusję na temat formy konsultacji wniosków składanych do KBO, a także nad zakresem pracy zespołu ds. Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego.
VI. Wybór rozwiązań dotyczących sposobu i trybu głosowania, a także kwestii technicznych tj. miejsca do głosowania, budowa kart do głosowania, weryfikacja i spisu wyborców, zabezpieczenia kart, a także dotyczących przetwarzania danych osobowych.
VII. Zatwierdzenie ostatecznej wersji formularza wniosku zgłaszanego.
VIII. Praca nad ostateczną treścią Regulaminu który zostanie przedłożony do weryfikacji prawniczej.
IX. Przedstawienie wizji i omówienie strategii marketingowych dotyczących logotypu, biuletynów i ulotek, a także treści strony www.

6) Analiza trybu podjęcia uchwały dotyczącej wprowadzenia Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego.
Radny Marek Sidor zajmie się przygotowaniem odpowiedniej uchwały.

7) Wybór terminu kolejnego spotkania
Termin i miejsce kolejnego spotkania to:
08.10. 2015 r. , godz. 16.00 w sali 111 Urzędu Miejskiego w Kwidzynie

Sporządził: Patryk Guziewicz

Poprzedni artykułSzyfry Malarskie – pierwsze spotkanie po wakacjach
Następny artykułTrwają remonty kamienic