26 04 2017 dworzec1

W dniu 25 kwietnia br. podpisana została umowa na wykonanie części pierwszej zadania związanego z budową węzła integracyjnego w ramach inwestycji pn. „Budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją zabytkowego budynku dworca PKP w Kwidzynie”

Wykonawcą prac wyłonionym w drodze procedury przetargowej jest Zakład Usług Wielobranżowych Krzysztof Strzelczyk z siedzibą w Prabutach. Należność za wykonanie zadania wyniesie 3 859 407,03 zł brutto. Termin realizacji zadania ustalono na 18 miesięcy tj. do dnia 24 listopada 2018 r.

W zakresie zadania przewidziano między innymi: budowę i przebudowę ciągów komunikacyjnych, budowę zatok autobusowych, budowę ciągów pieszych oraz pieszo – rowerowych, usprawnienia komunikacyjne dostosowane do osób niepełnosprawnych, system BIKE&RIDE, system PARK&RIDE z parkingami dla samochodów osobowych, zatoki autobusowe typu KISS&RIDE , przebudowę ronda im. Gen. Stefana Grota – Roweckiego a także wykonanie elementów małej architektury.

Procedura przetargowa dotycząca drugiej część inwestycji związanej z rewitalizacją zabytkowego budynku dworca PKP jest w trakcie rozpatrywania.

Projekt pn. „Budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją zabytkowego budynku dworca PKP w Kwidzynie” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 9 Mobilność, Działania 9.1 Transport Miejski, Poddziałania 9.1.2 Transport Miejski współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

26 04 2017 dworzec2

Poprzedni artykułFenomen Wiedźmina – wykład
Następny artykułSukcesy kwidzyńskich zawodników cross-country