Urząd Miejski w Kwidzynie
Na sesji Rady Miejskiej w Kwidzynie w dniu 22.02 podjęto uchwałę w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Kwidzyna w 2021 roku. Rada Miejska miała możliwość podjęcia takiej uchwały na mocy art. 31 zzca znowelizowanej ustawy z 2 marca 2020 r. „o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”.
Zwolnienie z opłaty dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży. Ta ulga adresowana jest głównie do właścicieli lokali gastronomicznych (barów, restauracji, hoteli, etc.), którzy w wyniku ograniczeń związanych z pandemią, w tym czasowym zamknięciem lokali gastronomicznych, ponieśli straty finansowe. Sprawa ta dotyczy 32% wszystkich podmiotów gospodarczych wnoszących opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wprowadzona ulga oznacza, że do budżetu miasta nie wpłynie kwota ok. 70 000 zł (ok. 7%). Nie spowoduje to poważnego uszczerbku w finansach miasta, ale będzie znaczącą ulgą dla przedsiębiorców. Jeśli przedsiębiorcy do dnia 31 stycznia tego roku wnieśli pierwszą część raty tej opłaty lub zapłacili ją w całości, przysługuje im zwrot zapłaconych środków. Nie dotyczy zaś przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Poprzedni artykułSesja Rady Miejskiej w Kwidzynie – 22 lutego 2021 r.
Następny artykułKonkurs – Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego