Budynek Urzędu Miejskiego w Kwidzynie zimą, z góry
Foto: Mirosław Gawroński

Na podstawie art. 15zzx ust. 1-2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie zwołuje XXIV Sesję Rady Miejskiej w Kwidzynie, która odbędzie się w dniu 22 lutego 2021 roku o godz. 14.00

Zgodnie z art. 15 zzx  ww. ustawy, obrady sesji, w tym podjęcie uchwał, odbędzie się
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (on-line) przy użyciu oprogramowania do pracy zespołowej ,,Microsoft Teams”, według następującego porządku obrad.

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.
 5. Złożenie informacji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kwidzynie o działalności Rady Miejskiej za 2020 rok.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z opłaty za korzystanie
  z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
  w miejscu sprzedaży na terenie miasta Kwidzyna w 2021r.;
 • w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców
  za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych
  do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Kwidzyna za rok 2021;
 • w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym.
 1. Informacja Burmistrza Miasta Kwidzyna dotyczącą sytuacji związanej z epidemią COVID-19 na terenie miasta Kwidzyna.
 2. Komunikaty i oświadczenia.

Zamknięcie obrad sesji.

Link do transmisji z obrad Rady Miejskiej w Kwidzynie w dniu 22.02.2021 r.

Poprzedni artykułInformacja o nieruchomościach przeznaczonych na prowadzenie przedszkoli i szkoły przez organizacje pożytku publicznego
Następny artykułUlgi dla przedsiębiorców