Urząd Miejski w Kwidzynie informuje, że na terenie miast województwa pomorskiego obowiązuje tzw. „uchwała antysmogowa”:

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.