23 02 2015 tydzien1

W tym roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” odbywać się będzie w dniach od 23 lutego do 28 lutego.

Tegoroczna formuła „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” jest kontynuacją przyjętej formuły. Do 2010 r. Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw w Polsce był organizowany w sądach, gdzie odbywały się dyżury, podczas których osobom pokrzywdzonym przestępstwem porad prawnych udzielali prawnicy reprezentujący różne grupy zawodowe. Z uzyskanych informacji wynika jednak, że dyżury te nie spotkały się z oczekiwanym zainteresowaniem, poza tym po informacje prawne zwracały się również się osoby nie będące pokrzywdzonymi przestępstwem.

Dlatego w tym roku w dniach 23 lutego do 28 lutego zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, wyłonionych w ramach projektu „Wzmacnianie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i umocnienie pozycji świadka” oraz podmiotów, które otrzymały dotację w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W ramach tegorocznego „Tygodnia” Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne „Interios” organizuje bezpłatne dyżury prawnika  i psychologa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.
W Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Kwidzynie  – ul. Chopina 26 odbędą się następujące dyżury podczas „Tygodnia”:

Dyżury prawników:
Kwidzyn
Poniedziałek 23 lutego godz. 10-14
Wtorek 24 lutego godz. 16-19
Środa 25 lutego godz. 16-19

Dyżur psychologa:
Kwidzyn:
Czwartek 26 lutego godz. 11-14 oraz 16-19.

Punkt pomocy w Sztumie – ul. Mickiewicza 39
Dyżur prawnika:
Czwartek 26 lutego godz. 15 – 19

W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz, aby umówić się na poradę prawnika lub psychologa prosimy o kontakt z koordynatorem pomocy w Kwidzynie, Panią Grażyną Radomską-Budek tel. 690 489 654.

W roku 2000 w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517). 
W organizację obchodów aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna oraz Komenda Główna Straży Granicznej.

23 02 2015 tydzien2

Poprzedni artykułDKF „Powiększenie” – marzec
Następny artykuł1/2 Finałów Mistrzostw Polski Juniorek