Lekarka używająca aplikacji mobilnej

Do 11 marca zostanie złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku projekt dotyczący rozwoju usług społecznych. Trwają ostanie prace nad projektem. Działania ujęte w dokumencie to między innymi stworzenie systemu teleopieki i centrów dla seniorów oraz wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Projekt ma być współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Partnerami powiatu będą gmina Kwidzyn, miasto Kwidzyn i organizacje pozarządowe. Działania ujęte w projekcie są adresowane między innymi do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin, w tym seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi, dzieci i młodzieży, opiekunów osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Projekt ma objąć mieszkańców wszystkich gmin powiatu kwidzyńskiego.

Poprzedni artykułMMTS ogrywa Energę MKS – Matlęga zaczarował bramkę
Następny artykułSegregacja Odpadów Kwidzyn Film 2