katedra noc

CELEM SPOTKAŃ JEST:
· rozbudzenie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży,
· kultywowanie i popularyzacja kultury polskiej i światowej,
· inspiracja i poszukiwanie nowych form pracy artystycznej i wychowawczej,
· popularyzacja dorobku zespołów w środowisku pozaszkolnym,
· wzbogacenie kultury środowiska,
· wykazanie osiągnięć pracy nauczycieli i instruktorów,
· stworzenie możliwości wymiany doświadczeń dla instruktorów, pedagogów i animatorów kultury,
· wychowanie do uczestnictwa w kulturze.

REGULAMIN
1. W przeglądzie mogą uczestniczyć zespoły uprawiające
różnorodne formy teatralne np. inscenizacja tekstów literackich,
teatry dramatyczne, teatry poezji i publicystyki, widowiska
słowno-muzyczne (w różnorodnej konwencji na przykład
folklorystycznej, historycznej) rożne formy kabaretu szkolnego,
teatry lalkowe, teatry muzyki, ruchu, pantomimy itp.
2. „TEATRALIA” będą odbywać się w czterech kategoriach:
· zespołów przedszkolnych,
· zespołów szkół podstawowych
· zespołów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
· zespołów dorosłych.
3. W przeglądzie mogą uczestniczyć zespoły zrzeszone w innych
instytucjach: państwowych, prywatnych, społecznych.
4. Impreza nie ma charakteru konkursu, wszystkie zespoły
występujące otrzymują nagrody.
5. Podczas TEATRALIÓW organizatorzy przewidują niespodzianki
dla zespołów.
6. W spotkaniach nie mogą brać udziału programy prezentowane
przez zespoły w poprzednich edycjach „TEATRALIÓW”.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wykorzystania
programów w imprezach miejskich.

„TEATRALIA” odbędą się w terminach:

26.11 – 29.12.2012
grupy podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne

30.11-02.12.2012
grupy przedszkolne

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na załączonej karcie zgłoszenia do dnia 31 października 2012 na adres:
Kwidzyńskie Centrum Kultury
ul. 11-Listopada 13, 82-500 Kwidzyn
lub email: aga.strzelczyk@ckj.edu.pl
Zgłoszenia wysłane po terminie nie będą uwzględniane.
Szczegółowe informacje tel. (55) 279 35 28

 

20121015 Teatralia2012

Poprzedni artykułNagrody Burmistrza
Następny artykułPodróże przez fundusze