szkoła - uczniowie przy tablicy
fot. Canva

W dniach od 1 do 15 września 2023 r. można składać wnioski o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 dla uczniów będących mieszkańcami Kwidzyna.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) nie może przekraczać kwoty 600 zł netto.

Ponadto można ubiegać się o zasiłek szkolny, który jest formą pomocy materialnej
o charakterze socjalnym. Takie świadczenie przysługuje uczniom, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, przez które sytuacja materialna uległa pogorszeniu. Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w terminie do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego.

Szczegółowe rozwiązania prawne dotyczące realizacji pomocy dla uczniów na terenie Miasta Kwidzyna znajdują się w Uchwale Nr XXIX/239/05 Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 24 lutego 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Pomor. z dn. 11.07.2005 r. nr 67 poz. 1243 z późn. zm.).

Wnioski można pobierać w Urzędzie Miejskim przy ul. Warszawskiej 19 (pokój nr 201) oraz ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej .

Poprzedni artykułKwidzyn znów na trasie pociągów dalekobieżnych
Następny artykułStypendium dla studentów