studenci
fot. Canva

W dniach od 15 do 30 września można składać wnioski o stypendium na rok akademicki 2023/2024 dla studentów będących mieszkańcami Kwidzyna.

Kryteria przyznania stypendium zwyczajnego:

 • miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia (z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku) nie może przekraczać kwoty 3.600 zł brutto;
 • średnia ocen z egzaminów nie może być niższa niż:
 1. 4,5 – dla studentów rozpoczynających studia,
 2. 4,0 – dla studentów od II roku.

Kryteria przyznania stypendium dla studentów studiujących poza granicami Polski:

 • studiowanie poza granicami Polski;
 • aktywna praca studenta w kole naukowym, wystąpienia na konferencjach naukowych, uczestnictwo w programach badawczych itp.;
 • dla studentów rozpoczynających studia poza granicami Polski – osiągnięcia
  z macierzystej uczelni, np. praca studenta w kole naukowym, wystąpienia
  na konferencjach naukowych, uczestnictwo w programach badawczych.

Szczegółowe rozwiązania prawne dotyczące realizacji pomocy dla uczniów na terenie Miasta Kwidzyna znajdują się w uchwałą Nr XVI/125/2012 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia
29 marca 2012 r. w sprawie pomocy materialnej dla studentów (Dz. Urz. Woj. Pomor.
z dn. 23.04.2012 r. poz. 1479 z późn. zm.).

Wnioski można pobierać w Urzędzie Miejskim przy ul. Warszawskiej 19 (pokój nr 201) oraz ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. 

Poprzedni artykułStypendium i zasiłek szkolny
Następny artykułKoncert Organowy w kwidzyńskiej katedrze