um

W oparciu o regulamin w sprawie pomocy materialnej dla studentów uchwalony Uchwałą Nr XVI/125/2012 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 marca 2012 r. Komisja Stypendialna w składzie

zgodnym z Zarządzeniem Burmistrza Nr 90/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. rozpatrzyła złożone wnioski biorąc pod uwagę iż:

1. dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekraczać 1600 zł brutto, średnia ocen dla studentów I roku to 4,5 ze świadectwa ukończenia szkoły, od II roku- średnia 4,0.

2. wpłynęły 43 wnioski, w tym:

1) 40 o stypendium zwyczajne

2) 3 o stypendia naukowe,

Komisja Stypendialna pozytywnie zaopiniowała niżej wymienionych kandydatów do stypendiów:

Stypendium zwyczajne na okres X –XII 2013

1) Tomasik Paweł

2) Komorniczak Aleksandra

3) Żarnowska Juliette

4) Szewczyk Adrian

5) Szady Anna

6) Buzanowska Marta

7) Romanowska Ewa

8) Gradkowska Natalia

9) Lewandowska Magdalena

10) Figurska Aneta

11) Remus Katarzyna

12) Czajkowska Marta

13) Kosedowska Agata

14) Figurski Szymon

15) Żydek Liliana

16) Czajkowska Lucyna

17) Trojanowska Karolina

18) Białas Natalia

19) Urbanowicz Kamila

20) Wiśniewska Milena

21) Hiszczyński Jakub

22) Jaworowicz Radosław

23) Szwangruber Marta

Stypendium zwyczajne na okres I –VI 2014 r.

1) Tomasik Paweł

2) Komorniczak Aleksandra

3) Żarnowska Juliette

4) Miczewska Natalia

5) Szewczyk Adrian

6) Szady Anna

7) Kluczek Agata

8) Wylk Ewelina

9) Buzanowska Marta

10) Romanowska Ewa

11) Trąbicka Barbara

12) Gradkowska Natalia

13) Wierzbicka Emilia

14) Lewandowska Magdalena

15) Figurska Aneta

16) Mroziak Łukasz

17) Remus Katarzyna

18) Czajkowska Marta

19) Kosedowska Agata

20) Figurski Szymon

21) Żydek Liliana

22) Czajkowska Lucyna

23) Romanowska Anna

24) Trojanowska Karolina

25) Chuderewicz Marlena

26) Białas Natalia

27) Urbanowicz Kamila

28) Wiśniewska Milena

29) Hiszczyński Jakub

30) Jaworowicz Radosław

31) Szwangruber Marta

3. warunkowo zaopiniowani do stypendium zwyczajnego na okres od X – XII 2013r. i od I-VI 2014 r.

1) Słowikowska Klaudia

2) Myrcha Mariusz

3) Drelich Olga

Ze studentami warunkowo zaopiniowanymi przez Komisję Stypendialną zostaną podpisane umowy pod warunkiem uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie do 16.12.2013 r.

Komisja negatywnie rozpatrzyła wnioski kandydatów do stypendiów, którzy nie spełnili wymagań regulaminowych:

1. niespełnione kryterium związane ze średnią ocen

1) Maryniewski Adrian

2) Janicka Katarzyna

2. przekroczone kryterium dochodowe

Nadulska Katarzyna

Opalska Adrianna

3. odmownie

1) Sawińska Daria

2) Sawińska Anna

Stypendium naukowe:

Komisja wnioskuje o przyznanie niżej wymienionym kandydatom:

1) Król Karolina

2) Szwangruber Wojciech

3) Rzeczkowska Klaudia

Kandydaci, których wnioski zostały negatywnie zaopiniowane przez Komisję Stypendialną mogą (zgodnie z § 5 ust. 6 regulaminu w sprawie pomocy materialnej dla studentów złożyć do Burmistrza Kwidzyna odwołanie od decyzji komisji, w terminie 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów.

Podpisy Komisji Stypendialnej:

Jadwiga Piotrowska.– przewodnicząca komisji

Marek Konieczek – członek komisji

Jan Szmiendowski – członek komisji

Poprzedni artykułPrzetarg nieruchomości przy ul. Malborskiej
Następny artykułDofinansowanie dla firm