kwidzyn logo

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 90/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w skład komisji stypendialnej wchodzą:

1. Jadwiga Piotrowska.– przewodnicząca komisji

2. Marek Konieczek – członek komisji

3. Jan Szmiendowski – członek komisji

4. Marian Laurentowicz – członek komisji

W oparciu o regulamin  w sprawie pomocy materialnej dla studentów uchwalony Uchwałą Nr XVI/125/2012 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 marca 2012 r. Komisja Stypendialna stwierdziła, iż:

1. dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekraczać 1500 zł brutto, średnia ocen dla studentów I roku to 4,5 ze świadectwa ukończenia szkoły, od II roku – średnia 4,0.

2. wpłynęło 49 wniosków, w tym:

1) 45 o stypendium zwyczajne

2) 4 o stypendia naukowe,

Komisja negatywnie rozpatrzyła wnioski kandydatów do stypendiów, którzy nie spełnili wymagań regulaminowych:

1. niespełnione kryterium związane ze średnią ocen

1) Serafin Paweł

2) Trąbicka Barbara

3) Ćwiżewicz Karolina

4) Budkiewicz Katarzyna

2. przekroczone kryterium dochodowe

1) Bronk Paweł

2) Kreft Anna

3. nauka na studiach niestacjonarnych

1) Wadecka Joanna

2) Talewski Piotr

3) Bogusz Mateusz

4.brak informacji czy student studiuje na studiach stacjonarnych czy niestacjonarnych

1) Drelich Olga

2) Jaworowicz Radosław

3) Sawińska Daria

4) Woźniak Natalia

5) Urbanowicz Kamila

5. karta egzaminacyjna nie potwierdzona za zgodność z oryginałem

1) Buć Joanna

2) Bronk Paweł

6. miejsce zamieszkania

1)  Rzeczkowska Klaudia

Komisja Stypendialna pozytywnie zaopiniowała niżej wymienionych kandydatów do stypendiów:

1.  Stypendium zwyczajne

1) Myrcha Mariusz

2) Buzanowska Marta

3) Szewczyk Adrian

4) Pokora Irena

5) Żarnowska Juliette

6) Steingraber Rafał

7) Gradkowska Natalia

8) Katarzyna Remus

9) Figurska Aneta

10) Zenke Agnieszka

11) Zenke Joanna

12) Gęborys Justyna

13) Opalska Adrianna

14) Waga Karol

15) Słowikowska Klaudia

16) Gutmańska Zuzanna

17) Komorniczak Aleksandra

18) Figurski Szymon

19) Kalman Sandra

20) Żydek Liliana

21) Białas Natalia

22) Romanowska Ewa

23) Czajkowska Marta – pod warunkiem uzupełnienia 1 i 2 str. karty egzaminacyjnej

24) Strzelecka Karolina

25) Błażejczyk Daniel

26) Janicka Katarzyna

27) Sawińska Anna

28) Szwangruber Marta

29) Hiszczyńska Ewelina

30) Hiszczyński Jakub

Ze studentami warunkowo zaopiniowanymi przez Komisję Stypendialną zostaną podpisane umowy pod warunkiem uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie do 30.11.2012 r.

2. Stypendium naukowe:

Komisja wnioskuje o przyznanie niżej wymienionym kandydatom:

1) Król Karolina

2) Szwangruber Wojciech

3) Klupińska Beata naukowe od X.2012 – III.2013, od IV-VI.2013  zwyczajne

Kandydaci, których wnioski zostały negatywnie zaopiniowane przez Komisję Stypendialną mogą (zgodnie z § 5 ust. 6 regulaminu w sprawie pomocy materialnej dla studentów) złożyć do Burmistrza Kwidzyna odwołanie od decyzji komisji, w terminie 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów.

 

Poprzedni artykułZawody strzeleckie
Następny artykułZadania publiczne – kultura i sport – konkurs