ratusz01

W skład Komisji weszli: Jadwiga Piotrkowska, Marek Konieczek, Barbara Wilk-Malinowska, Marian Laurentowicz i Krystyna Jędraszko.
W oparciu o regulaminy będące załącznikami do  Uchwał Rady Miejskiej Nr XXXIII/268/05 i Nr XXXIII/267/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. określające zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów – mieszkańców Kwidzyna zm. Uchwałą Nr III/20/06 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 21 grudnia 2006 r. Komisja Stypendialna stwierdziła, iż dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekraczać 1317 zł brutto.
Wpłynęło 48 wnioski od studentów o stypendium zwyczajne, 3 o stypendia naukowe i 11 od uczniów szkół Ponadgimnazjalnych. 30 wniosków Komisja rozpatrzyła pozytywnie.

Komisja negatywnie rozpatrzyła wnioski kandydatów do stypendiów, którzy nie spełnili wymagań regulaminowych:

Studenci
1.  przekroczony dochód:
1)  Kamila Kowalczuk
2)  Patryk Leszczyński
3)  Karolina Stremel

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
1.  przekroczony dochód:
Dominika Niebrzegowska

2.  niespełnione kryterium związane ze średnią ocen:
Zbigniew Krupiński

Komisja Stypendialna pozytywnie zaopiniowała niżej wymienionych kandydatów do stypendiów:

1.  Stypendium zwyczajne – studenci:
1) Piotr Gadka
2) Paweł Gadka
3) Natalia Białas
4) Ireneusz Doroś
5) Paulina Piór
6) Agnieszka Zenke
7) Monika Arkuszewska
8) Natalia Papka
9) Rafał Tyszkowski
10) Barbara Trąbicka
11) Katarzyna Czaja
12) Aleksandra Sitnicka
13) Anna Sawińska
14) Daniel Błażejczyk
15) Marta Sadowska
16) Joanna Małkowska
17) Łukasz Mańkowski –  przyznano stypendium do 31 stycznia 2011 r. Jeżeli student będzie kontynuował naukę na studiach  II stopnia i dostarczy wymagane regulaminem dokumenty otrzyma stypendium na okres od II do VI 2011 r.
18) Sylwia Piotrowska – warunkowo (brak potwierdzenia indeksu za zgodność z oryginałem, brak informacji o studiowaniu na studiach stacjonarnych)
19) Natalia Kucharczyk – warunkowo (brak dokumentu o studiowaniu na studiach stacjonarnych)
20) Szymon Figurski – warunkowo (brak dokumentu o studiowaniu na studiach stacjonarnych)
21) Marta Budzanowska – warunkowo (brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem przyjęcia na I rok studiów)
22) Olga Dadio – warunkowo (świadectwo ukończenia szkoły  nie potwierdzone za zgodność z oryginałem)
23) Daria Budkiewicz – warunkowo (brak potwierdzenia za zgodność  z oryginałem karty egzaminacyjnej) – stypendium zwyczajne od 01 lutego 2011 r.
24) Marta Bednarek – warunkowo (brak dokumentu  o studiowaniu na  studiach stacjonarnych)
25) Sebastian Maciejewski – warunkowo (brak dokumentu potwierdzającego, że studiuje stacjonarnie, karta okresowych osiągnięć studenta nie potwierdzona za zgodność z oryginałem)
26) Marta Maćkowska – warunkowo (brak decyzji dziekana o zaliczeniu  semestru i potwierdzenia karty okresowych osiągnięć studenta za zgodność z oryginałem)
27) Maciej Maćkowski – warunkowo (brak potwierdzenia karty okresowych
osiągnięć studenta za zgodność z oryginałem i brak dokumentu, że kontynuuje studia  II stopnia)
28) Dominika Wieczorek – warunkowo (kserokopia indeksu i decyzji o przyjęciu na studia II stopnia nie potwierdzona za zgodność  z oryginałem)
29) Ewa Romanowska – warunkowo (brak wpisu dziekana o zaliczeniu semestru i potwierdzenia zgodności z oryginałem karty okresowych osiągnięć studenta)
30) Paweł Malankowski – warunkowo (brak dokumentu czy i gdzie będzie
studiował)
31) Anna Szady – warunkowo (brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem  świadectwa ukończenia liceum)

Ze studentami warunkowo zaopiniowanymi przez Komisję Stypendialną zostaną podpisane umowy pod warunkiem uzupełnienia brakujących dokumentów.

2. Stypendium naukowe:
Komisja wnioskuje  o przyznanie niżej wymienionym kandydatom:
1) Daria Budkiewicz – od października 2010 do stycznia 2011 (4 miesiące), od lutego 2011 r. stypendium zwyczajne pod warunkiem dostarczenia dokumentów wymaganych regulaminem)
2) Karolina Król
3) Paweł Świerk

3. Stypendium zwyczajne – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
1) Katarzyna Janicka
2) Aneta Figurska
3) Joanna Zenke
4) Anna Baranowska
5) Piotr Krupiński
6) Patrycja Dyczkowska
7) Pamela Rybicka
8) Daria Sawińska
9) Karolina Kulak

Kandydaci, których wnioski zostały negatywnie zaopiniowane przez Komisję Stypendialną mogą (  zgodnie z § 4 ust. 7 regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół  ponadgimnazjalnych – mieszkańców Kwidzyna lub § 5 ust. 7 regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów dla studentów – mieszkańców Kwidzyna)  złożyć do Burmistrza Kwidzyna   odwołanie od decyzji komisji, w terminie 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów.
Studenci, którym Komisja Stypendialna warunkowo zaopiniowała wnioski o przyznanie stypendium zwyczajnego zobowiązani są do dostarczenia brakujących dokumentów do dnia   3 grudnia br. do godz. 15.00.

 

Poprzedni artykułKwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny z centrum energii odnawialnej
Następny artykułMotoMikołaje w DH Kopernik