04 09 2015 sprzatanie

Podobnie jak w poprzednich latach zapraszamy Państwa do udziału w akcji Sprzątanie Świata. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na problematykę utrzymania czystości w naszej okolicy.

Logistyka
Każda placówka, która zadeklaruje udział w akcji przekazuje Stowarzyszeniu informację nt. obszaru sprzątania oraz miejsc składowania zebranych odpadów. Zebrane w ramach akcji odpady odbierane będą bezpłatnie przez firmę PUM Sp. z o.o. z Grudziądza. Odpady zostaną przekazane do utylizacji do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Owczej w Kwidzynie prowadzonego przez ZUO Gilwa Mała. Prosimy składować odpady w widocznych i dobrze dostępnych miejscach. W przypadku zlokalizowania dzikich wysypisk, których grupa nie jest w stanie posprzątać, prosimy o sporządzenie notatki o miejscu i rodzaju odpadów oraz zrobieniu dokumentacji zdjęciowej wysypiska. Jeżeli wysypisko znajduje się na terenie Miasta Kwidzyn informacja zostanie przekazana do Straży Miejskiej, która podejmie działania służące zlokalizowaniu sprawcy i usunięciu wysypiska.
Po odbiór worków na śmieci można zgłaszać się do siedziby Stowarzyszenia Eko – Inicjatywa od poniedziałku 7 września w godzinach od 8:00 do 15:00.
Worki zostaną rozdane w czterech kolorach czarnym (odpady ogólne, nienadające się do segregacji lub zabrudzone), żółty – tworzywa sztuczne, niebieski – papier, zielony – szkło.

Aby zgłosić swój udział w akcji „Sprzątanie Świata 2015 – Wyprawa – poprawa” należy dostarczyć wypełniony Załącznik nr 1 faxem, mailem, listownie lub osobiście do siedziby Stowarzyszenia „Eko – Inicjatywa” do dnia 14.09.2015 do godziny 14:00. Dane teleadresowe w nagłówku. Zachęcamy do zgłoszenia mailem.

Warsztaty edukacyjne „SegregujeMY!”
Wzorem lat ubiegłych zachęcamy nauczycieli i uczniów, którzy będą brać udział w akcji sprzątania do wzięcia udziału w warsztatach edukacyjnych SegregujeMY. Są to zajęcia trwające od 45 minut do 1,5 godziny (w zależności od możliwości czasowych placówki). Ich celem jest usystematyzowanie informacji nt. systemu gospodarki odpadami. Zajęcia mają charakter ćwiczeniowy/praktyczny. Warsztaty można zamawiać dzwoniąc do Stowarzyszenia Eko – Inicjatywa pod nr
telefonu: (55) 261 22 16. Zgłaszając należy podać: planowany termin zajęć (dzień i godzina), miejsce, liczebność grupy i jej wiek. Zajęcia mogą się odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach odbywania się zajęć szkolnych. Prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania na zajęcia z kilkudniowym wyprzedzeniem.

docSprzatanie_zalacznik_nr_1.doc127 KB

Dodatkowe informacje
Wojciech Wąszewski
Stowarzyszenie „Eko-Inicjatywa”
55 261 22 16, 55 261 37 97
sekretariat@ekokwidzyn.pl
www.ekokwidzyn.pl

Poprzedni artykułPonowna legalizacja wag
Następny artykuł„Aida” – retransmisja z Nowego Jorku