pdf

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.

konkurs_sport.pdf1.53 MB