kwidzyn logo

W postępowaniu przetargowym, wzięło udział 3 oferentów. Wykonawcą zostało Konsorcjum firm: Grontmij Polska sp. z . o. o. (lider) i Grontmij Nederland B.V. (Partner). Jest to pierwsza umowa podpisana w ramach realizacji projektu „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w aglomeracji Kwidzyn”.
Do zadań Inżyniera Kontraktu należeć będzie przede wszystkim nadzorowanie prowadzonych w ramach projektu robot budowlanych, a także monitorowanie i raportowanie postępów przy realizacji projektu, pomoc w rozliczaniu kolejnych transz dotacji oraz czuwanie nad zgodnym z wymogami Unii Europejskiej i Funduszu Spójności przebiegiem realizacji Projektu.
Jeszcze w maju spodziewanie jest podpisanie umowy na pierwszy Kontrakt dotyczący robót budowlanych, w ramach którego zrealizowana zostanie : Budowa kanalizacji deszczowej oraz wodociągu w ul. Łąkowej oraz ul. Krętej w Kwidzynie oraz budowa wodociągu w ul. Zimnej w Kwidzynie. Planuje się zakończenie robót budowlanych do połowy września br.
Ogłoszony został również przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ul. Drzymały, Przyrzecznej, Karowej w Kwidzynie, budowę wodociągu w ul. Górnej w Kwidzynie oraz montaż urządzeń podczyszczających wody opadowe odprowadzane wylotem deszczowym do rzeki Liwy. Zadania te będą realizowane w ramach Kontraktu IV. Zakończenie wszystkich prac objętych tym kontraktem przewiduje się na koniec listopada br.

 

2009-05-08Rury

Poprzedni artykułNoc bardów – w 85 rocznicę urodzin Bułata Okudżawy
Następny artykułHandel podczas „Dni Kwidzyna 2009”