um

Burmistrz miasta Kwidzyna ogłasza rozpoczęcie naboru na członków komitetu rewitalizacji jako kolejnego etapu przygotowań do opracowania Programu Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami miasta w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza.

Zasady wyznaczania składu Komitetu określa Załącznik do uchwały nr XX/125/16 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna.

Deklarację przystąpienia należy złożyć w terminie do dnia 20 LIPCA 2016 ROKU.

Deklaracja dostępna jest: w formie elektronicznej – załącznik do informacji lub w formie papierowej – Biuro Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie lub pokój 313.

Wypełnioną deklarację należy złożyć w zaklejonej kopercie w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie w godzinach pracy Urzędu lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres:

URZĄD MIEJSKI W KWIDZYNIE, UL. WARSZAWSKA 19, 82-500 KWIDZYN

Z DOPISKIEM: „NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMITETU REWITALIZACJI DLA MIASTA KWIDZYNA”

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z pracownikami Zespołu ds. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Kwidzynie tel: 055 6464 716 lub ue@kwidzyn.pl.

W załączeniu udostępniamy do pobrania:

* Uchwała nr XX/125/16 – docxPOBIERZ17.22 KB
* Deklaracja przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji – pdfPOBIERZ36.55 KB

Poprzedni artykułOgłoszenia Burmistrza Miasta Kwidzyna – konkursu na dyrektora Akademii Umiejętności Pedagogicznych w Kwidzynie
Następny artykułZamknięte pływalnie