um

31 sierpnia 2009 r. upłynął termin składania kart projektowych z propozycjami obszarów zdegradowanych, które mogą zostać wpisane do Programu Rewitalizacji. W związku z powyższym zapraszamy 10 września 2009 r. o godz. 17:00 na spotkanie podsumowujące proces konsultacji społecznych do Urzędu Miejskiego sala 110.