um

Burmistrz Miasta Kwidzyna zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kwidzyna na lata 2017-2023.

Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców Miasta i mają na celu uzyskanie opinii na temat dokumentu zwiększając tym samym aktywność mieszkańców we wspólnocie samorządowej.

Zapraszamy do zgłaszania uwag pisemnie lub elektronicznie poprzez wypełnienie załączonego formularza zgłaszania uwag i:

1.     złożenie papierowej formy formularza w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, lub

2.     przesłanie skanu podpisanego formularza na adres ue@kwidzyn.pl zamieszczając w tytule „Konsultacje społeczne – GPR”.

Zapraszamy ponadto na warsztaty i spotkanie w dniu 21.02.2017 r., które odbędą się odpowiednio w godzinach 13:00 i 16:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Warszawska 19 w Kwidzynie pokój 310.

Konsultacje społeczne kończą się z dniem 13 marca 2017 r.

W razie pytań prosimy o kontakt z Jakubem Kołodziejczykiem tel.055 6464 705 lub Katarzyną Świokła-Łukiańczyk tel.055 6464 716 lub elektronicznie pod adresem ue@kwidzyn.pl

pdfZarzadzenie.pdf266.68 KB

pdfGPR_KWIDZYN.pdf3.69 MB

docxFORMULARZ_UWAG_GPR.DOCX17.88 KB

Poprzedni artykuł„Sztuka kochania… siebie w 15 aktach” – spotkanie z autorką
Następny artykułReforma edukacji w Kwidzynie