Trwa rekrutacja na warsztaty dla nauczycieli nt. gospodarki odpadami „Miejsce i rola szkoły w systemie gospodarki odpadami Miasta Kwidzyna”.

Zajęcia są propozycją warsztatów dla placówek oświatowych na temat gospodarki odpadami na terenie Miasta Kwidzyna. Będą wskazywać zagrożenia związane z rosnącą ilością odpadów na świecie oraz uświadomić konieczność podjęcia działań w domu i szkole w celu rozwiązywania problematyki „śmieciowej” w tym także obowiązku segregacji bioodpadów kuchennych.

Informacja o warsztatach