lang

Kuźnia badaczy natury jest skierowana dla osób chcących usystematyzować swoją wiedzę z dziedzin związanych z ochroną środowiska. Każda z grup, która liczy maksymalnie 15 osób przechodzi przez cykl siedmiu spotkań tematycznych.
Spotkania dotyczą: wykorzystania nowoczesnych technologii GIS i GPS, ochrony wód, ochrony gleb, ornitologii, porostów i lokalnych problemów ekologicznych. Zajęcia mają charakter aktywnych spotkań badawczych skierowanych na praktyczne pozyskiwanie wiedzy. W trakcie zajęć wykorzystywane są nowoczesne narzędzia: GPS, interaktywne mapy, specjalistyczny sprzęt pomiarowy do analiz wód i gleb. Uczestnicy dowiadują się, co jest ważne w trakcie prowadzenia badań środowiska, jak wyciągać wnioski z analiz, gdzie poszukiwać informacji nt. stanu środowiska. Poza tym organizowane są wycieczki i spotkania w terenie. Duży nacisk kładziemy na samodzielność.
Zajęcia nie posiadają ograniczeń wiekowych – mogą w nich brać udział wszyscy aktywni i chętni mieszkańcy Kwidzyna.
Jeśli posiadacie grupę przyjaciół zainteresowanych taką formą ekologicznej aktywności, wystarczy się zgłosić do Stowarzyszenia Eko – Inicjatywa

Dane kontaktowe:
email: sekretariat@ekokwidzyn.pl
tel. (55) 261 22 16 lub (55) 261 37 97

Poprzedni artykułNagrody Burmistrza
Następny artykułPodróże przez fundusze