07 07 2014 debata1

4 lipca 2014 roku w sali audytoryjnej Kwidzyńskiego Centrum Kultury miała miejsce debata na temat „Reformy prawa karnego”. Spotkanie zorganizowała Biblioteka Miejsko – Powiatowa w Kwidzynie a prowadził je zaproszony przez bibliotekę redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” Pan Bogusław Chrabota. W spotkaniu uczestniczyli minister sprawiedliwości Pan Marek Biernacki, wiceminister sprawiedliwości Pan Jerzy Kozdroń i zastępca dyrektora generalnego Służby Więziennej płk Jarosław Kardaś. Na zaproszenie biblioteki w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zawodów prawniczych z Nowego Dworu Gdańskiego, Sztumu, Malborka, Dzierzgonia, Nowego Stawu, Kwidzyna. Brali w nim udział  sędziowie sądów rejonowych, kuratorzy sądowi orzekający w sprawach karnych, prokuratorzy, policjanci, adwokaci i radcy prawni, pracownicy zakładów karnych, a także mieszkańcy i samorządowcy.

Uczestników debaty powitał burmistrz Kwidzyna Pan Andrzej Krzysztofiak, wręczył też ministrowi sprawiedliwości wyjątkowy prezent – makietę mostu kwidzyńskiego.

Spotkanie podzielone zostało na sześć bloków tematycznych obejmujących problematykę między innymi zmian w ustroju sądów, e-protokołów, rejestracji posiedzeń sądów, zawodów adwokata i radcy prawnego. Dyskutowano także nad zmianą w filozofii karania za przestępstwa, systemem szkolenia sędziów, asesurze, zatem wszystkich tych problemach, które bezpośrednio dotyczą wymiaru sprawiedliwości i planów ministerstwa sprawiedliwości w zakresie jego reformowania. W tym merytorycznym spotkaniu głos zabierali zarówno przedstawiciele ministerstwa sprawiedliwości, jak również uczestnicy debaty. Tematyka spotkania niejednokrotnie wywołała wiele emocji, szczególnie wśród przedstawicieli zawodów prawniczych, co bezpośrednio miało wpływ na przebieg dyskusji. Na zakończenie debaty redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” zapowiedział kolejne spotkanie w Kwidzynie – tym razem na tematy związane z biznesem i przedsiębiorczością. Już teraz Biblioteka Miejsko – Powiatowa w Kwidzynie serdecznie zaprasza na nie wszystkich mieszkańców. Szczegóły kolejnego spotkania z redaktorem Bogusławem Chrabotą i jego gośćmi już wkrótce.

07 07 2014 debata12
07 07 2014 debata3
07 07 2014 debata4

Poprzedni artykuł150 rocznica kwidzyńskich organów Sauera
Następny artykułOświatowe remonty