Podczas ostatniego posiedzenia Komisji ds. społecznych i bezpieczeństwa publicznego przy Radzie Miejskiej w Kwidzynie, Komendant Powiatowy Policji w Kwidzynie przedstawił raport „Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Kwidzyna w 2020 r.”