Trzymające się dłonie osób różnych narodowości

Logo projektu FAMI

Bezpieczna Przystań
Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.
Projekt 33/12-2019 /FAMI „Otwarte Pomorze-Integracja w działaniu”

?? Język polski

Informacje o punktach

Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek we współpracy z lokalnymi partnerami otworzyło dwa nowe punkty informacyjno-doradcze dla imigrantów.
W punktach imigranci z krajów nienależących do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mogą otrzymać informację i porady z zakresu:

 • legalizacji pracy i pobytu w Polsce, praw pracowniczych, łączenia rodzin,
 • doradztwa zawodowego,
 • korzystania z opieki zdrowotnej, obowiązków podatkowych, uzyskiwania numeru PESEL i meldunku,
 • korzystania z instytucji publicznych i organizacji społecznych, poszukiwania pracy, wynajmu mieszkania,
 • informacji o polskim rynku pracy, prawach i obowiązkach pracownika cudzoziemskiego, przepisach BHP,
 • portali z ofertami pracy, zasadami legalizacji zatrudnienia, rodzajach umów o pracę, wyszczególnieniem spraw, które można załatwić online, korzyści wynikających z posiadania Profilu Zaufanego,
 • wchodzenia w system edukacji, wsparcia dla dziecka imigranckiego w szkole, doradztwa zawodowego.

Po uprzednim umówieniu terminu można skorzystać ze specjalistycznej porady prawnej oraz wsparcia psychologa dla dziecka, osoby dorosłej i dla rodzin.
W punktach można uzyskać informację o aktualnie prowadzonych kursach języka polskiego.

Migrant Info Point Tczew
Tczewscy Kurierzy Rowerowi, ul. Krótka 9/10; 83-110 Tczew
doradca.tczew@cwii.org.pl
Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00

Migrant Info Point Kwidzyn
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Hallera 5, 82-500 Kwidzyn
doradca.kwidzyn@cwii.org.pl
Czynne od poniedziałku do czwartku 13:00-19:00, w piątki w godzinach 13:00-17:00

?? українська мова

Інформація про пункти

Центр підтримки іммігрантів та Іммігранток у співпраці з місцевими партнерами, відкрили два нових інформаційно-консультаційних пункта для іммігрантів.
У пунктах іммігранти з країн, які не є членами Європейського Союзу та Європейської Економічної Зони, можуть отримати інформацію та консультацію з таких питань:

 • легалізація роботи і перебування в Польщі, трудові права, воз’єднання сім’ї,
 • підбір професії, допомога в написанню резюме,
 • користання з послуг охорони здоров’я, податкових зобов’язань, отримання номера PESEL (ідентифікаційний номер) та Meldunek (прописка),
 • використання державних установ та громадських організацій, пошук роботи, Оренда квартири,
 • інформація про польський ринок праці, права та обов’язки іноземного працівника, правила охорони праці,
 • портали з вакансіями, правилами легалізації зайнятості, видах трудового договору, зазначенням питань, які можна вирішити онлайн, переваги наявності профілю надійного (Profil Zaufany),
 • особливості початку навчання в системі освіти, підтримка дитини-іммігранта в школі, допога з визначенням професії.

Після попередньої домовленості терміна, можна скористатися з спеціалізованої юридичної консультації та підтримка психолога для дитини, дорослого і сім’ї.
У пунктах Ви можете отримати інформацію про поточні курси польської мови.

Migrant Info Point Tczew
Tczewscy Kurierzy Rowerowi, ul. Krótka 9/10; 83-110 Tczew
doradca.tczew@cwii.org.pl
З Понеділка по п’ятницю 10:00-18:00

Migrant Info Point Kwidzyn
doradca.kwidzyn@cwii.org.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Hallera 5, 82-500 Kwidzyn
З Понеділка по четвер 13:00-19:00, по п’ятницях з 13:00 -17:00

?? русский язык

Информация о пунктах

Центр Поддержки Иммигрантов и Иммигранток, в сотрудничестве с региональными партнерами, открыли два новых информационно-консультативных центра для иммигрантов.
В этих пунктах эмигранты со стран не входящих в Европейский Союз и Европейское экономическое пространство могут получить информацию и советы с области:

 • легальной работы и пребывания в Польше, прав работников, воссоединение семей,
 • профориентация,
 • налоговых обязанностях, информация о здравоохранении, получения номера PESEL и регистрации места проживания,
 • поиска работы, аренды жилья, использования услуг государственных институций и социальных организаций,
 • информация о польском рынке труда, правах и обязанностях иностранных работников, правилах безопасности и гигиены труда,
 • интернет порталы с предложениями работы, правилами легализации трудоустройства, типами трудовых договоров, указанием вопросов, которые можно решать в Интернете, преимуществами наличия “надежного профиля” (Profil Zaufany),
 • вступление в систему образования, поддержка детей-иммигрантов в школе, профориентация.

По предварительной записи вы можете воспользоваться услугами юриста и психологической поддержкой для ребенка, взрослого и для семьи.
Пункты предоставляют информацию о текущих курсах польского языка.

Migrant Info Point Tczew
Tczewscy Kurierzy Rowerowi, ul. Krótka 9/10; 83-110 Tczew
doradca.tczew@cwii.org.pl
Открыт с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00

Migrant Info Point Kwidzyn
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Plac Hallera 5, 82-500 Kwidzyn
doradca.kwidzyn@cwii.org.pl
Открыт с понедельника по четверг с 13:00 до 19:00, по пятницам с 13:00 до 17:00.

Poprzedni artykułI Liga Kobiet. MTS Kwidzyn zdobywa 2 punkty! Wygrana po rzutach karnych
Następny artykułDobiegły końca konsultacje społeczne