03 02 2016 oglosznie graniczna1

03 02 2016 oglosznie graniczna2