10 04 2013 przedszkole

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Kolorowe” przyjmuje dzieci w wieku 3-10 lat z upośledzeniem umysłowym lub autyzmem. Rekrutacja trwa cały rok.

Zadania Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „KOLOROWE” w Kwidzynie:

– wychowanie, opieka, nauka, terapia i rewalidacja przygotowujące do realizacji obowiązku szkolnego,
– wielodyscyplinarne, kompleksowe działania diagnostyczne w celu stworzenia na ich podstawie optymalnego, indywidualnego programu postępowania,
– stymulacja rozwoju psychoruchowego, intelektualnego oraz społecznego dziecka,
– zapewnienie różnorodnych form terapii: terapia pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna, rehabilitacyjna.

W pracy z dzieckiem stosujemy różne metody i elementy metod:

* Metoda Knill a
* Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
* Metoda Behawioralna
* Metoda Integracji Sensorycznej
* Niedyrektywna Terapia Zabawowa
* Zabawy paluszkowe
* Chusta animacyjna Klanza

Dzieci objęte są terapią, opieką i wychowaniem nieodpłatnie.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci na podstawie:

– pisemnego wniosku rodziców/ opiekunów prawnych
– orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie zajęć kształcenia specjalnego lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje Dyrektor w porozumieniu z Zarządem Fundacji Wspierania Społeczności Lokalnych”Sapere Aude”.
Pod opieką fundacji jest też Ośrodek Rehabiliutacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (OREW) w Okrągłej Łące, który zapewnia kontynuowanie realizacji obowiązku szkolnego.
Dowóz do przedszkola finansowany jest przez gminy z terenu zamieszkania. Dzieci dowożone są samochodami dostosowanymi do przewozu sób niepełnosprawnych.

www.fundacja.kwidzyn.pl

 

10 04 2013 przedszkole2

Poprzedni artykułProfilaktyka zakażeń brodawczakiem – spotkanie z prof. Romualdem Dębskim
Następny artykułMiesiąc wiedzy o AUTYZMIE