Poniżej przedstawiamy protokół z posiedzenia Komisji Stypendialnej z dnia 20.11.2020 r.

protokół s.1

protokół s.2